Zapytanie ofertowe

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054)


 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na 2021

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na 2021 r.
  2. Informacja z otwarcia ofert 30.12.2020
  3. Informacja o wyborze ofert 30.12.2020
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  5. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty na 2021 r.
  6. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykluczenia na 2021 r.
  7. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie kwalifikacje na 2021 r.
  8. Załącznik Nr 4 – RODO na 2021 r.
  9. Wzór umowy na 2021 r.
  10. Plan postępowań

 

Aktualne zapytania ofertowe