Zapytanie ofertowe

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. poz. 1986) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:


 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na 2021

  1. Ogłoszenie o zamówieniu na 2021 r.
  2. Informacja z otwarcia ofert 30.12.2020
  3. Informacja o wyborze ofert 30.12.2020
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  5. Załącznik Nr 1 – Formularz oferty na 2021 r.
  6. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykluczenia na 2021 r.
  7. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie kwalifikacje na 2021 r.
  8. Załącznik Nr 4 – RODO na 2021 r.
  9. Wzór umowy na 2021 r.

 

Aktualne zapytania ofertowe