Zapytanie ofertowe

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. poz. 1986) zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:


 


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na 2020