Za życiem

Opis programu
Rgulamin
Wniosek zgłoszenia do programu za życiem
Rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Szanowny Rodzicu!

Możesz skorzystać z programu „Za Życiem”

 

Jeśli mieszkasz w Tarnowie, pomoc jest w zasięgu ręki!

Bezpłatna, natychmiastowa, specjalistyczna

  • Zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej
  • 5 godzin w tygodniu
  • 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy

Dla kogo?

  • Dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?                                                                                                 

  • Posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Złożyć odpowiedni wniosek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

ul. Chyszowska 3
tel. 14 655 99 95
email: sekretppp@umt.tarnow.pl
www.ppptarnow.pl