Za życiem

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie miasta Tarnowa przez naszą poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (można się z nią zapoznać tutaj https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf ).

 

Do naszych zadań odnosi się:

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

 

Celem działania programu w tym priorytecie jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. W Polsce, w ramach programu, przewiduje się wyodrębnienie (lub kontynuację funkcjonowania) 380 powiatowych placówek, pełniących rolę wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych, których stan kadrowy oraz zaplecze techniczne i merytoryczne zapewni kompleksowość działań, a tym samym będzie odzwierciedlać interdyscyplinarny charakter świadczonych usług.

Sposób realizacji zadań na lata 2022-2026 w przypadku już funkcjonujących wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych, a takim właśnie była nasza placówka, będzie kontynuowany na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017–2021.

Planuje się, że dodatkowe zajęcia dla dzieci i ich rodzin będą prowadzone w wymiarze do co najmniej 5 godzin tygodniowo dla ok. 20% dzieci obecnie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a legitymujących się najcięższymi schorzeniami oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Obecnie oczekujemy na podpisanie przez MEiN porozumienia w tej sprawie. Następnie będziemy wdrażać  poszczególne etapy postępowania formalno-prawnego, zgodnie z wymogami koniecznych do zastosowania ustaw, jak np. ustawa Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i czasochłonność prowadzenia procedur, przewidujemy, że realizacja zajęć może rozpocząć się po połowie kwietnia br. Dołożymy wszelkich starań, aby proces ten maksymalnie przyspieszyć, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie


Opis programu
Regulamin
Wniosek zgłoszenia do programu „Za życiem”
Rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Program "Za Życiem"

Szanowny Rodzicu!

Jeśli mieszkasz w Tarnowie możesz skorzystać z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka

w ramach programu

„Za życiem”

Bezpłatna, natychmiastowa i specjalistyczna pomoc jest

w zasięgu ręki!

 oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej oraz dogoterapię

 do 5 godzin w tygodniu

wsparcie przez minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dla kogo?    

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?                                                                                              

Posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Złożyć odpowiedni wniosek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie                     

ul. Chyszowska 3

                  tel. 14 655 99 95 

e-mail: sekretppp@umt.tarnow.pl

www.ppptarnow.pl

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest finansowane z budżetu państwa. Program jest przewidziany na lata 2017-2021.


Zapowiedź kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2022-2026

W dniu 4 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja dotyczyła realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026, w tym wysokości środków finansowych, które rząd przeznaczy na ten cel, a także informacji o uruchomieniu nowych działań w jego ramach.

Szczegóły w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-dotyczaca-programu-za-zyciem-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

https://www.gov.pl/web/rodzina/za-zyciem-prawie-6-mld-zl-na-realizacje-programu-w-najblizszych-latach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w trakcie pierwszej edycji programu w latach 2017-2021 pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) na terenie miasta Tarnowa. Będziemy informować Państwa o dalszych losach programu niezwłocznie po otrzymaniu bliższych informacji ze strony resortów odpowiedzialnych za jego realizację.


 

Warto wiedzieć, że:  

  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści
  • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy
  • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach
  • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców
  • parking przy zajezdni autobusowej
  • dojazd liniami autobusowymi: 2, 41, 210, przystanek Kochanowskiego-Chyszowska – odległość od poradni ok. 20 m.

plakat_budzet_panstwa_dofinansowanie