Za życiem

 

Opis programu
Regulamin
Wniosek zgłoszenia do programu „Za życiem”
Rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Program "Za Życiem"

Szanowny Rodzicu!

Jeśli mieszkasz w Tarnowie możesz skorzystać z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka

w ramach programu

„Za życiem”

Bezpłatna, natychmiastowa i specjalistyczna pomoc jest

w zasięgu ręki!

 oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej oraz dogoterapię

 do 5 godzin w tygodniu

wsparcie przez minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dla kogo?    

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?                                                                                              

Posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Złożyć odpowiedni wniosek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie                     

ul. Chyszowska 3

                  tel. 14 655 99 95 

e-mail: sekretppp@umt.tarnow.pl

www.ppptarnow.pl

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest finansowane z budżetu państwa. Program jest przewidziany na lata 2017-2021.

 

Warto wiedzieć, że:  

  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści
  • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy
  • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach
  • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców
  • parking przy zajezdni autobusowej
  • dojazd liniami autobusowymi: 2, 41, 210, przystanek Kochanowskiego-Chyszowska – odległość od poradni ok. 20 m.

Plakat dofinansowane z budżetu państwa