Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Obejmujemy wspomaganiem rozwoju każde dziecko od chwili zauważenia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia nauki szkolne.

Prowadzimy wielospecjalistyczną terapię dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa
  • innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.

W ramach zajęć prowadzimy:

  • indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dziecka
  • konsultacje specjalistyczne dla rodziców
  • grupę wsparcia dla rodziców

Prowadzimy zajęcia w formie zabawy przy użyciu specjalnych pomocy dydaktycznych.

Każde spotkanie dostosowane jest do aktualnych możliwości dziecka.