Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka

Obejmujemy wspomaganiem rozwoju każde dziecko od chwili zauważenia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia nauki szkolne.

Prowadzimy wielospecjalistyczną terapię dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • sprzężonymi niepełnosprawnościami na podłożu zaburzeń neurologicznych, zespołów genetycznych, wcześniactwa
  • innymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego o nieustalonej etiologii.

W ramach zajęć prowadzimy:

  • indywidualne specjalistyczne zajęcia dla dziecka
  • konsultacje specjalistyczne dla rodziców
  • grupę wsparcia dla rodziców

Prowadzimy zajęcia w formie zabawy przy użyciu specjalnych pomocy dydaktycznych.

Każde spotkanie dostosowane jest do aktualnych możliwości dziecka.

 

2.     Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)  
Forma zajęć: indywidualne
Cel: stymulowanie rozwoju dziecka, usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych
Adresaci: dzieci od  0 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 60 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, dwa razy w tygodniu dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym
Zasady kwalifikacji: na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / kwalifikacja przez dyrektora poradni w uzgodnieniu z zespołem WWR
Prowadzący: Agnieszka Ługowska, Maria Tarnopolska, Ewa Cieplińska, Iwona Sumara-Dul, Anna Romanowicz, Maria Szajnowska