Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

w roku szkolnym 2023/2024

  ZespółDataGodzina
Zespół Orzekający Nr 114.09.2023 r. – czwartek12:00
Zespół Orzekający Nr 227.09.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 311.10.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 425.10.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 515.11.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 629.11.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 713.12.2023 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 810.01.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 931.01.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1014.02.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1128.02.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1213.03.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1310.04.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1423.04.2024 r. – wtorek12:00
Zespół Orzekający Nr 1515.05.2024 r. – środa12:00
Zespół Orzekający Nr 1629.05.2024 r. – środa13:30
Zespół Orzekający Nr 1711.06.2024 r. – wtorek12:00
Zespół Orzekający Nr 1825.06.2024 r. – wtorek12:00
Zespół Orzekający Nr 199.07.2024 r. – wtorek12:00
Zespół Orzekający Nr 2018.07.2024 r. – czwartek12:00
Zespół Orzekający Nr 2120.08.2024 r. – wtorek12:00
Zespół Orzekający Nr 2227.08.2024 r. – wtorek12:00