Ważne informacje

 

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

Posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2018/2019:

Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 12.09.2018 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 26.09.2018 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 17.10.2018 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 14.11.2018 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 12.12.2018 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 09.01.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 30.01.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 13.02.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 9 06.03.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 27.03.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 10.04.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 24.04.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 09.05.2019 r. (czwartek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 22.05.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 12.06.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 25.06.2019 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 17 09.07.2019 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 28.08.2019 r. (środa) 12:00

 

Posiedzenia Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2019/2020:

Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 11.09.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 02.10.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 23.10.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 13.11.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 11.12.2019 r. (środa) 12:00