Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

 w roku szkolnym 2019/2020:

Zespół Orzekający Nr 1 11.09.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 02.10.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 23.10.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 13.11.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 11.12.2019 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 02.01.2020 r. (czwartek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 15.01.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 05.02.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 9 26.02.2020r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 12.03.2020 r. (czwartek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 — odwołane 01.04.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 — odwołane 22.04.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 13.05.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 27.05.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 10.06.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 17.06.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 17 01.07.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 29.07.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 12.08.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 26.08.2020 r. (środa) 12:00