Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

w roku szkolnym 2022/2023

  ZespółDataGodzina
Zespół Orzekający Nr 114.09.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 228.09.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 312.10.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 425.10.2022 r. (wtorek)  12:00
Zespół Orzekający Nr 509.11.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 623.11.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 714.12.2022 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 810.01.2023 r. (wtorek)  12:00
Zespół Orzekający Nr 925.01.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1015.02.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1101.03.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1215.03.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1329.03.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1412.04.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1526.04.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1610.05.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1723.05.2023 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 1807.06.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 1920.06.2023 r. (wtorek)12:00
Zespół Orzekający Nr 2019.07.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 2116.08.2023 r. (środa)12:00
Zespół Orzekający Nr 2222.08.2023 r. (wtorek)12:00