Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

w roku szkolnym 2022/2023

  Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 14.09.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 28.09.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 12.10.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 25.10.2022 r. (wtorek)   12:00
Zespół Orzekający Nr 5 09.11.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 23.11.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 14.12.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 10.01.2023 r. (wtorek)   12:00
Zespół Orzekający Nr 9 25.01.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 15.02.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 28.02.2023 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 15.03.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 30.03.2023 r. (czwartek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 12.04.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 26.04.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 24.05.2023 r. (środa) 13:30
Zespół Orzekający Nr 17 07.06.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 20.06.2023 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 19.07.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 16.08.2023 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 21 22.08.2023 r. (wtorek) 12:00