Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

 w roku szkolnym 2020/2021

 

Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 09.09.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 30.09.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 21.10.2020 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 17.11.2020 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 15.12.2020 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 13.01.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 27.01.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 10.02.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 9 24.02.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 10.03.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 07.04.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 21.04.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 05.05.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 18.05.2021 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 09.06.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 23.06.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 17 06.07.2021 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 21.07.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 11.08.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 25.08.2021 r. (środa) 12:00