Ważne informacje

Warunki uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie określa Regulamin zajęć terapeutycznych, z którym należy zapoznać się przed rozpoczęciem zajęć. Terapeuta przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi Regulamin do podpisu na pierwszych zajęciach.

Okres obowiązywania orzeczeń ds. kształcenia specjalnego

  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. I-III) lub pierwszy etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w kl. IV (będzie ważne na kl. I-IV).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny (kl. IV-VI) lub drugi etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność do zakończenia kształcenia w szkole podstawowej (będzie ważne na kl. V-VIII).
  • Jeżeli na orzeczeniu wydanym przed 01.09.2017 r. znajduje się zapis etap edukacyjny, to po zmianach wprowadzanych od roku szkolnego 2017/18, orzeczenie zachowa ważność na kl. I-IV (dla obecnych uczniów kl. I-III) lub V-VIII (dla obecnych uczniów kl. IV-VI).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Art. 312, ust. 1-3

TERMINY POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

Chyszowska 3

 w roku szkolnym 2021/2022

Zespół Data Godzina
Zespół Orzekający Nr 1 15.09.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 2 29.09.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 3 27.10.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 4 24.11.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 5 15.12.2021 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 6 05.01.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 7 19.01.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 8 09.02.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 9 23.02.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 10 09.03.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 11 06.04.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 12 27.04.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 13 11.05.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 14 25.05.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 15 08.06.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 16 15.06.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 17 21.06.2022 r. (wtorek) 12:00
Zespół Orzekający Nr 18 20.07.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 19 10.08.2022 r. (środa) 12:00
Zespół Orzekający Nr 20 24.08.2022 r. (środa) 12:00