Szkoła dla rodziców i wychowawców

3.         Szkoła dla rodziców i wychowawców
Forma zajęć: warsztaty grupowe (12 – 14 osób)
Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych i społecznych
Adresaci: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1 edycja – 10 spotkań po  3 godziny
Częstotliwość: 4 edycje w roku
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec, Elżbieta Wzorek, Monika Sęk, Maria Tarnopolska