Prelekcje

1.    „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole”
Forma zajęć: spotkania informacyjne
Cel: praktyczne zastosowanie prawa oświatowego
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni
Miejsce: poradnia, szkoła
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg
2.     Prelekcje z zakresu doradztwa zawodowego
Forma zajęć: prelekcja
Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży
Adresaci: rodzice
Miejsce: szkoła
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: jednorazowo
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły  złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg
3.      Prawidłowy rozwój mowy i jego wpływ na edukację dziecka
Forma zajęć: prelekcja
Cel: zaangażowanie rodziców w świadome i właściwe uczestnictwo w procesie rozwoju mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole,
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni
4.      Unikanie złych nawyków wpływających niekorzystnie  na kształtowanie się właściwego rozwoju mowy – profilaktyka zaburzeń sprawności językowych dzieci do 7 roku życia.
Forma zajęć: prelekcja
Cel: wspieranie rodziców w ich wychowawczej roli i opiece nad dzieckiem, promowanie wśród rodziców działań profilaktycznych związanych
z kształtowaniem się mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni
5.      Stymulacja rozwoju językowego dzieci
Forma zajęć: prelekcja
Cel: promowanie wśród rodziców działań profilaktycznych związanych
z kształtowaniem się mowy dziecka
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni
6.      Etapy rozwoju mowy dziecka do 7 roku życia
Forma zajęć: prelekcja
Cel: dostarczenie informacji na temat kształtowania się rozwoju mowy, normach i nieprawidłowościach językowych
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi i neurologopedzi poradni
7.      Dziecko z niepłynnością w środowisku przedszkolnym/ szkolnym
Forma zajęć: spotkanie z nauczycielami
Cel: wskazówki dla nauczycieli, jak postępować i jak wspierać dziecko
z  niepłynnością
Adresaci: rodzice, nauczyciele
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Agnieszka Ługowska
8.      Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy dzieci
Forma zajęć: prelekcja
Cel: profilaktyka logopedyczna, informacje na temat wpływu wysokich technologii na rozwój mowy dziecka.
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia, przedszkole
Czas trwania: do 30 min.
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: logopedzi  i neurologopedzi poradni
9.      Adaptacja małego dziecka do przedszkola
Forma zajęć: prelekcje
Cel: wspieranie,rozwijanie kompetencji wychowawczych
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych (3-6 lat)
Miejsce: przedszkole
Czas trwania: do 45 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: w sekretariacie
Prowadzący: Ewa Faliszek-podgórska
10.  Wspieranie rozwoju emocjonalnego
Forma zajęć: prelekcje
Cel: wspieranie, rozwijanie kompetencji wychowawczych
Adresaci: rodzice dzieci przedszkolnych (3-6 lat)
Miejsce: przedszkole
Czas trwania: do 45 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: w sekretariacie
Prowadzący: Ewa Faliszek-podgórska
11.  Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych,   jak dbać o dobry kontakt
z dzieckiem
Forma zajęć: prelekcje
Cel: poszerzenie wiedzy w zakresie przyczyn niepowodzeń szkolnych
Adresaci: rodzice
Miejsce: szkoła, placówka
Czas trwania: 30-40 minut
Zasady kwalifikacji: na wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Bernadetta Kogut
12.  Trudności emocjonalne – skuteczne oddziaływania wychowawcze
Forma zajęć: prelekcje
Cel: poszerzenie wiedzy w zakresie oddziaływań rodziców zaspokajających potrzeby emocjonalne dzieci
Adresaci: rodzice
Miejsce: szkoła, placówka
Czas trwania: 30-40 minut, jednorazowo
Zasady kwalifikacji: na wniosek dyrektora placówki
Prowadzący: Bernadetta Kogut
1.    „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole”
Forma zajęć: spotkania informacyjne
Cel: praktyczne zastosowanie prawa oświatowego
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni
Miejsce: poradnia, szkoła
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg