Oferta psychologiczna dla dzieci i młodzieży

1.      Terapia psychologiczna – ogólnorozwojowa
Forma zajęć: terapia indywidualna
Cel: funkcji poznawczych, percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności manualnej i grafomotorycznej, umiejętności współpracy; rozwijanie obszarów opóźnionych w rozwoju dziecka
Adresaci: dzieci w wieku przedszkolnym
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 45 minut 2 – 4 razy w miesiącu
Częstotliwość: w zależności od potrzeb i indywidualnej wydolności psychofizycznej dziecka
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Anna Romanowicz, Monika Sęk, Elżbieta Wzorek,

Maria Tarnopolska, Ewa Faliszek – Podgórska,
Agnieszka Strzesak

 

2.      „Pokonać nieśmiałość”
Forma zajęć: indywidualna pomoc psychologiczna
Cel: radzenie sobie z własną nieśmiałością
Adresaci: dzieci i młodzież (przy współpracy rodziców)
Miejsce: poradnia
Czas trwania: ustalany indywidualnie
Częstotliwość: co 2 tygodnie
Zasady kwalifikacji: na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Anna Romanowicz

 

3.       Pomoc psychologiczna
Forma zajęć: indywidualne spotkania z psychologiem
Cel: w zależności od zgłaszanego problemu
Adresaci: dzieci i młodzież z problemami emocjonalnymi, lękowe, nieśmiałe, moczące się, inne
Miejsce: poradnia
Czas trwania: ustalany indywidualnie
Częstotliwość: ustalana indywidualnie
Zasady kwalifikacji: na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: psycholodzy poradni

  

4.       Trening umiejętności społecznych
Forma zajęć: zajęcia grupowe, maksymalnie 4 osoby
Cel: ćwiczenie umiejętności społecznych
Adresaci: dzieci i młodzież z Zespołem Aspergera
Miejsce: poradnia
Czas trwania: ustalany po zebraniu grupy
Częstotliwość: co 2 tygodnie
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Elżbieta Wzorek

 

5.        Terapia psychologiczna dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Forma zajęć: zajęcia grupowe (2 osobowe grupy)
Cel: wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego uczniów
Adresaci: uczniowie z autyzmem uczący się w klasach integracyjnych, uczniowie z Zespołem Aspergera
Miejsce: poradnia
Czas trwania: cały rok szkolny
Częstotliwość: 3 – 4 tygodnie
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców, kwalifikacja po diagnozie
Prowadzący: Elżbieta Wzorek

 

6.         Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami emocjonalnymi
Forma zajęć: grupowe (do 10 osób)
Cel: wzmacnianie rozwoju emocjonalno- społecznego
Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 10 spotkań po 45 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu
Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica, po diagnozie kwalifikacyjnej
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Jolanta Morawska

 

7.       „Efektywne uczenie się”
Forma zajęć: warsztaty
Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadpodstawowych
Miejsce: szkoła
Czas trwania: 1 spotkanie po 2 godz. lekcyjne
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Iwona Mielec, Jessika Trojak, Justyna Kupiec-Doroż

 

8.         Efektywna nauka –  ” Twój styl uczenia się”
Forma zajęć: warsztaty
Cel: poznanie optymalnego sposobu uczenia się
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Miejsce: szkoła
Czas trwania: 2 – 3 spotkania po 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: w zależności od ilości zgłoszeń
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Maria Tarnopolska

 

9.        „Twórczy umysł”- zajęcia dla uczniów zdolnych
Forma zajęć: warsztaty grupowe (maksymalnie 8 osób)
Cel: rozwijanie funkcji poznawczych, twórczego myślenia, mocnych stron dziecka, efektywnego uczenia się, komunikacji, umiejętności radzenia sobie ze stresem
Adresaci: uczniowie zdolni szkół podstawowych klas IV-VI, badani wcześniej w poradni
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 90 minut raz w tygodniu
Częstotliwość: 5 spotkań
Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie osobiście lub telefonicznie
Prowadzący: Anna Romanowicz

 

10.    Program profilaktyczno-edukacyjny. Efektywne uczenie się – „3 razy Z – ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPAMIĘTAĆ”
Forma zajęć: warsztaty (wykład + ćwiczenia)
Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV-VI
Miejsce: szkoły
Czas trwania: 2 spotkania po 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: Raz dla danej klasy
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Anna Romanowicz

 

11.    „Efektywne uczenie się – ZAKUĆ, ZDAĆ, ZAPAMIĘTAĆ”
Forma zajęć: warsztaty
Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV do VI
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 4–5 spotkań po 60 minut
Częstotliwość: raz w tygodniu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Anna Romanowicz

 

12.      Program profilaktyczno-edukacyjny „Mogę widzieć lepiej”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: profilaktyka dbania o wzrok, usprawnianie funkcji wzrokowych
Adresaci: Dzieci w wieku 5-6 lat
Miejsce: przedszkola
Czas trwania: 60 min
Częstotliwość: 1 spotkanie w placówce
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Jolanta Morawska, Aneta Płaczek

 

13.      Efektywne uczenie się – style, metody
Forma zajęć: warsztaty
Cel: poznawanie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV
Miejsce: poradnia, szkoła
Czas trwania: poradnia: 4 razy po 1,5 godziny zegarowej, szkoła: 2 razy po 1 godzinie lekcyjnej
Częstotliwość: jednorazowo
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Monika Sęk

 

14.      „Skoncentrowany mózg”- warsztaty dla dzieci mających trudności z koncentracją i organizacją działania
Forma zajęć: warsztaty w grupach 5-6 osobowych
Cel: rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i innych funkcji wykonawczych

metodą Map Myśli Tony’ego Buzana

Adresaci: uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 5 spotkań po 60 min
Częstotliwość: raz w tygodniu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Agnieszka Strzesak, Iwona Wróbel-Przebięda

 

15.      „Młody geniusz w podstawówce”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: wspieranie rozwoju uczniów zdolnych
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV -VIII
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 6 spotkań po 1,5 godz.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Karolina Zając-Feledyn

 

16.      Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne
Forma zajęć: warsztaty w grupie (8-10 os.)
Cel: kształtowanie kompetencji emocjonalnych uczniów oraz zdolności radzenia sobie ze stresem
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych od klasy IV -VI
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 6 spotkań po 1,5 godz.
Częstotliwość: raz w tygodniu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Justyna Kupiec-Doroż, Agnieszka Strzesak