Oferta dla rodziców i nauczycieli

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Forma zajęć:

zajęcia grupowe

Cel:

pomoc nauczycielom w planowaniu pracy i dla dzieci i uczniów
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Adresaci:

nauczyciele

Miejsce:

poradnia lub placówka oświatowa

Czas trwania:

2 -3 godziny zegarowe

Częstotliwość:

jednorazowo lub według potrzeb

Zasady kwalifikacji:

wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

Prowadzący:

Elżbieta Wzorek

 

Praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

Forma zajęć:

zajęcia grupowe lub indywidualne (studium przypadku)

Cel:

pomoc nauczycielom w planowaniu oddziaływań wychowawczych
i edukacyjnych w szkole dla dzieci z mutyzmem wybiórczym

Adresaci:

nauczyciele

Miejsce:

poradnia lub placówka oświatowa

Czas trwania:

1,5 godziny zegarowej

Częstotliwość:

według potrzeb

Zasady kwalifikacji:

wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni

Prowadzący:

Ewa Faliszek- Podgórska