Małopolska Akademia Rodzica 2023

Opis zadania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie realizuje w imieniu Gminy Miasta Tarnowa zadanie pn.:

„Realizacja działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który objąłby dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach zadania:

„Małopolska Akademia Rodzica 2023”

Realizacja zadania obejmuje następujące działania:

  1. Prowadzenie bezpośrednich oddziaływań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie warsztatów, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów wymagających pomocy adekwatnej do potrzeb.
  2. Prowadzenie prelekcji dla rodziców oraz indywidulanych konsultacji dla nauczycieli
    i rodziców w szczególności w odniesieniu do problemów edukacyjnych
    i wychowawczych.

Wsparcie w postaci zajęć, warsztatów, prelekcji i konsultacji jest skierowane do szkół
i przedszkoli na terenie Tarnowie.

Zadanie jest realizowane do 31.12.2023 r.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Małopolskie w formie dotacji celowej.