Kreatywna Akademia Zimowa

4.   „Kreatywna Akademia Zimowa”
Forma zajęć: zajęcia grupowe
Cel: integracja w grupie rówieśniczej, usprawnianie koncentracji uwagi oraz pamięci; ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo-ruchową i sprawność manualną; rozwijanie twórczego myślenia; doskonalenie czytania ze zrozumieniem; ćwiczenie logicznego myślenia; ćwiczenia aktywnego słuchania
i komunikacji; ćwiczenia narządów mowy
Adresaci: uczniowie szkół podstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 2 turnusy – (1 turnus = 1tydzień),
w czasie trwania ferii zimowych w Tarnowie
Częstotliwość: 1 tydzień
Zasady kwalifikacji: zapisy na listę w sekretariacie
Prowadzący: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi poradni