Harmonogram pracy do pobrania

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Renata Mielak DYREKTOR menedżer oświaty
mgr Jolanta Morawska WICEDYREKTOR psycholog
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI
mgr Anna Bazuła neurologopeda
mgr Ewa Cieplińska pedagog, oligofrenopedagog,
neurologopeda kliniczny, surdologopeda
mgr Ewa Faliszek-Podgórska psycholog, neuroterapeuta
mgr Aleksandra Flasz-Gębarowska psycholog, tyflopedagog
mgr Bernadetta Kogut psycholog
mgr Justyna Kupiec-Doroż psycholog
mgr Agnieszka Ługowska neurologopeda
mgr Iwona Mielec psycholog
mgr Agnieszka Ostrowska-Knot psycholog, neuroterapeuta
mgr Aneta Płaczek pedagog, logopeda
mgr Anna Romanowicz psycholog, neuroterapeuta, surdopedagog
mgr Monika Sęk psycholog, pedagog
mgr Ewa Smoła logopeda
mgr Agnieszka Strzesak psycholog
mgr Iwona Sumara-Dul pedagog
mgr Maria Szajnowska logopeda
mgr Agnieszka Śliwa pedagog
mgr Maria Tarnopolska psycholog
mgr Jessika Trojak psycholog
mgr Daria Tyro pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog,
doradca zawodowy
mgr Anna Urbańska-Galas pedagog, tyflopedagog
mgr Anna Ustjanowska pedagog, oligofrenopedagog
mgr Piotr Wolak doradca zawodowy
mgr Elżbieta Wzorek psycholog
mgr Karolina Zając-Feledyn psycholog, doradca zawodowy
lek. med. Barbara Kuraś członek Zespołu Orzekającego
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Dorota Lewicka główna księgowa
mgr Ewa Markowicz starszy specjalista ds. administracji i bhp, IOD
mgr Anna Kałucka samodzielny referent
inż. Mateusz Kozioł operator urządzeń
Jolanta Podgórska pracownik obsługi
Teresa Taraszka pracownik obsługi
Rafał Szwed konserwator