Harmonogram pracy do pobrania

Kadra Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Tarnowie

mgr Renata Mielak DYREKTOR
menedżer oświaty
mgr Jolanta Morawska WICEDYREKTOR
psycholog
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI  
mgr Anna Bazuła neurologopeda
mgr Ewa Cieplińska pedagog, oligofrenopedagog, surdologopeda,
neurologopeda kliniczny
mgr Ewa Faliszek-Podgórska psycholog, neuroterapeuta
mgr Aleksandra Flasz-Gębarowska psycholog, tyflopedagog
mgr Dorota Gąciarz logopeda
mgr Bernadetta Kogut psycholog
mgr Justyna Kupiec-Doroż psycholog
mgr Grażyna Kubicka-Czwórnóg psycholog, doradca zawodowy
mgr Katarzyna Kuraś psycholog, neuroterapeuta
mgr Agnieszka Ługowska neurologopeda
mgr Iwona Mielec psycholog
mgr Agnieszka Ostrowska-Knot psycholog, neuroterapeuta
mgr Aneta Płaczek pedagog, logopeda
mgr Anna Prusak logopeda
mgr Anna Romanowicz psycholog, neuroterapeuta, surdopedagog
mgr Monika Sęk psycholog, pedagog
mgr Ewa Smoła logopeda
mgr Agnieszka Strzesak psycholog
mgr Iwona Sumara-Dul pedagog
mgr Maria Szajnowska logopeda
mgr Agnieszka Śliwa pedagog
mgr Maria Tarnopolska psycholog
mgr Daria Tyro pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog,
doradca zawodowy
mgr Anna Urbańska-Galas pedagog
mgr Anna Ustjanowska pedagog
mgr Bogusława Wojtowicz pedagog, oligofrenopedagog
mgr Piotr Wolak doradca zawodowy
mgr Elżbieta Wzorek psycholog
mgr Karolina Zając-Feledyn psycholog, doradca zawodowy
lek. med. Barbara Kuraś członek Zespołu Orzekającego
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI  
Dorota Lewicka główna księgowa
mgr Ewa Markowicz starszy specjalista ds. administracji i bhp
IOD
mgr Anna Kałucka samodzielny referent
inż. Mateusz Kozioł operator urządzeń
Jolanta Podgórska pracownik obsługi
Teresa Taraszka pracownik obsługi
Rafał Szwed konserwator