Grupa wsparcia

1.        Grupa wsparcia po szkole dla rodziców i wychowawców
Forma zajęć: warsztaty
Cel: wspieranie skutecznych oddziaływań wychowawczych
Adresaci: rodzice, nauczyciele, którzy ukończyli
„Szkołę dla rodziców i wychowawców”
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 6 spotkań, raz w miesiącu
Zasady kwalifikacji: zapisy po warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców” –
u prowadzących
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec,
Elżbieta Wzorek
2.        Grupa wsparcia dla rodziców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Adresaci: rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Miejsce: poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni
Prowadzący: Aleksandra Flasz-Gębarowska, Anna Ustjanowska
3.        Grupa wsparcia dla rodziców uczniów objętych kształceniem specjalnym
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica  złożony w sekretariacie poradni organizacja grupy po zebraniu zakładanej liczby zainteresowanych (max. 8 osób)
Prowadzący: Grażyna Kubicka – Czwórnóg
4.    „Jak mogę pomóc swojemu dziecku w wyborze zawodu”
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: uświadomienie rodzicom ich roli w decyzjach edukacyjno – zawodowych swoich dzieci
Adresaci: rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: raz w miesiącu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg

 

5.      Jak wspierać uczniów w planowaniu kariery zawodowej” – praca z uczniem podejmującym decyzje zawodowe
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie w podejmowaniu działań doradczych
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg
6.     „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (SPE)
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie działań szkoły
Adresaci: pedagodzy specjalni szkół i klas integracyjnych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg
7.      Grupa wsparcia/warsztaty  dla doradców zawodowych/nauczycieli/wychowawców
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wspieranie doradców zawodowych/ nauczycieli/ wychowawców
w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży,
Adresaci: doradcy zawodowi/nauczyciele/wychowawcy
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: 2 razy w roku szkolnym
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: Grażyna Kubicka-Czwórnóg,  Karolina Zając-Feledyn