Grupa wsparcia

1.        Grupa wsparcia po szkole dla rodziców i wychowawców
Forma zajęć: warsztaty
Cel: wspieranie skutecznych oddziaływań wychowawczych
Adresaci: rodzice, nauczyciele, którzy ukończyli
„Szkołę dla rodziców i wychowawców”
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 6 spotkań, raz w miesiącu
Zasady kwalifikacji: zapisy po warsztatach „Szkoła dla rodziców i wychowawców” –
u prowadzących
Prowadzący: Bernadetta Kogut, Ewa Faliszek – Podgórska, Iwona Mielec,
Elżbieta Wzorek, Monika Sęk, Maria Tarnopolska

 

2.        Grupa wsparcia dla rodziców z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Adresaci: rodzice dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni
Prowadzący: Elżbieta Wzorek,  Anna Ustjanowska

 

3.        Grupa wsparcia dla rodziców uczniów objętych kształceniem specjalnym
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży
Adresaci: Rodzice
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica  złożony w sekretariacie poradni organizacja grupy po zebraniu zakładanej liczby zainteresowanych (max. 8 osób)
Prowadzący: Piotr Wolak, Karolina Zając – Feledyn

 

4.    Jak mogę pomóc swojemu dziecku w wyborze zawodu
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: uświadomienie rodzicom ich roli w decyzjach edukacyjno – zawodowych swoich dzieci
Adresaci: rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: raz w miesiącu
Zasady kwalifikacji: zgłoszenia do poradni
Prowadzący: Karolina Zając – Feledyn, Piotr Wolak

 

5.      Jak wspierać uczniów w planowaniu kariery zawodowej – praca z uczniem podejmującym decyzje zawodowe
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie w podejmowaniu działań doradczych
Adresaci: doradcy zawodowi, pedagodzy gimnazjów i szkół ponadpodstawowych
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: Karolina Zając-Feledyn, Piotr Wolak

 

6.     Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (SPE)
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wymiana doświadczeń i wsparcie działań szkoły
Adresaci: pedagodzy specjalni szkół i klas integracyjnych
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: pedagodzy poradni

 

7.      Grupa wsparcia/warsztaty  dla doradców zawodowych/nauczycieli/wychowawców
Forma zajęć: grupa wsparcia
Cel: wspieranie doradców zawodowych/ nauczycieli/ wychowawców
w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży,
Adresaci: doradcy zawodowi/nauczyciele/wychowawcy
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: 2 razy w roku szkolnym
Zasady kwalifikacji: zaproszenie do udziału przez poradnię
Prowadzący: Karolina Zając-Feledyn

 

8.         Grupa wsparcia dla rodziców dzieci 3, 4 i 5 – letnich
Forma zajęć: spotkania w grupach 6 – 10 osobowych
Cel: wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów rozwojowych dotyczących dzieci 3, 4 i 5 – letnich
Adresaci: rodzice dzieci 3, 4 i 5 – letnich uczestniczących do tarnowskich przedszkoli
Miejsce: w przedszkolach, które dostarczą listę zainteresowanych rodziców
Czas trwania: cykl spotkań 1 – 2 razy w miesiącu; czas trwania pojedynczego spotkania: 60 minut
Częstotliwość: jeden cykl w danym przedszkolu w roku szkolnym; w ciągu jednego roku szkolnego grupy wsparcia mogą odbywać się w max. 4 przedszkolach
Zasady kwalifikacji: dostarczenie do sekretariatu poradni listy chętnych rodziców –
min. 6 osób
Prowadzący: Ewa Faliszek – Podgórska

 

9.        Grupa wsparcia dla rodziców z dzieci z mutyzmem wybiórczym
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci z mutyzmem wybiórczym, wymiana doświadczeń
Adresaci: rodzice dzieci z mutyzmem wybiórczym
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni
Prowadzący: Ewa Faliszek – Podgórska, Anna Bazuła

 

10.        Grupa wsparcia dla rodziców z dzieci z FAS
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci z FAS, wymiana doświadczeń
Adresaci: rodzice dzieci z FAS
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zgłoszenie do poradni
Prowadzący: Ewa Faliszek – Podgórska, Agnieszka Strzesak

 

11.        Grupa wsparcia dla rodziców z dzieci powracających z zagranicy
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci wracających z zagranicy, wymiana doświadczeń
Adresaci: rodzice dzieci powracających z zagranicy
Miejsce: Poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Maria Szajnowska, Jessica Trojak, Anna Urbańska-Galas

12.        Grupa wsparcia dla rodziców z dzieci jąkających się
Forma zajęć: spotkania grupowe i indywidualne
Cel: wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzieci jąkających się
Adresaci: rodzice dzieci jąkających się
Miejsce: poradnia
Czas trwania: w zależności od potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Maria Szajnowska

13.        „Jestem mamą, tatą dziecka z niepełną sprawnością i co dalej…” – warsztaty dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Forma zajęć: warsztaty
Cel: pomoc rodzicom w akceptacji dziecka, jako osoby niepełnosprawnej, postrzeganiu siebie jako „wystarczająco dobrych rodziców”
Adresaci: rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Miejsce: poradnia
Czas trwania: 1,5 godz.
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: zapisy w sekretariacie
Prowadzący: Maria Tarnopolska, Ewa Cieplińska