Doradztwo zawodowe

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.    Diagnoza, porady i konsultacje indywidualne
Forma zajęć: indywidualna
Cel: badanie predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, samooceny, planowanie ścieżki zawodowej
Adresaci: uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
Prowadzący: Karolina Zając- Feledyn, Piotr Wolak, Daria Tyro

 

2.   „Drogi do kariery część pierwsza. Przedsiębiorczość z chłopską szkołą biznesu”.
Forma zajęć: warsztaty (12 – 30 osób)
Cel: kształtowanie postaw przedsiębiorczych u uczniów

kształtowanie umiejętności społecznych u uczniów

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia lub szkoła
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: 1 raz w roku szkolnym
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Karolina Zając-Feledyn, Piotr Wolak

 

3.   „Drogi do kariery część druga. Ekonomia na co dzień z Narodowym Bankiem Polskim”.
Forma zajęć: warsztaty (12 – 30 osób)
Cel: kształtowanie postaw ekonomicznych u uczniów

kształtowanie umiejętności społecznych u uczniów

Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia lub szkoła
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: 1 raz w roku szkolnym
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Piotr Wolak

 

4.   „Drogi do kariery część trzecia. Zagrożenia na drodze do kariery”.
Forma zajęć: warsztaty
Cel: budowanie u uczniów świadomości nt. zagrożeń towarzyszących jednostce na drodze do życiowej kariery, profilaktyka uzależnień
Adresaci: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
Miejsce: poradnia lub szkoła
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne
Częstotliwość: 1 raz w roku szkolnym
Zasady kwalifikacji: wniosek dyrektora szkoły złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Karolina Zając-Feledyn, Piotr Wolak

 

 

OFERTA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

5.     Porady i konsultacje z zakresu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego
Forma zajęć: indywidualna
Cel: wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży
Adresaci: rodzice
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeb
Zasady kwalifikacji: wniosek rodzica  złożony w sekretariacie poradni
Prowadzący: Karolina Zając- Feledyn, Piotr Wolak,  Daria Tyro

 

6.      Porady i konsultacje z zakresu doradztwa
Forma zajęć: indywidualna
Cel: wspieranie doradców zawodowych/ nauczycieli/wychowawców
w procesie doradczym wobec wyborów zawodowych młodzieży
Adresaci: doradcy zawodowi/nauczyciele/wychowawcy
Miejsce: poradnia
Czas trwania: według potrzeb
Częstotliwość: w zależności od potrzeby
Zasady kwalifikacji: kontakt telefoniczny z doradcą zawodowym
Prowadzący: Karolina Zając- Feledyn,  Daria Tyro