Dla Przedszkoli i Szkół

OFERTA PORADNI dla przedszkoli i szkół (dla uczniów, nauczycieli i rodziców) na rok szkolny 2022/2023

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć i spotkań przez pracowników poradni w przedszkolach i szkołach można składać w sekretariacie poradni w formie pisemnej (druk do pobrania).

 

*BADANIA PRZESIEWOWE W PRZEDSZKOLACH

Badania psychologiczne i logopedyczne przeprowadzane na terenie przedszkoli – Ocena możliwości poznawczych – wstępna diagnoza gotowości szkolnej.

 

*ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

 1. Moja przyszłość zaczyna się dzisiaj – planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, zainteresowania i predyspozycje zawodowe – zajęcia dla uczniów klas 7 i 8
 2. Efektywne uczenie się – warsztaty dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz klas 1, 2 szkół ponadpodstawowych
 3. Mogę widzieć lepiej – program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci 5-6 –letnich
 4. Nie taki straszny stres – warsztaty radzenia sobie ze stresem – zajęcia dla ósmoklasistów i dla maturzystów
 5. Przemoc rówieśnicza, Agresja – zajęcia dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych

 

*SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się – dostosowanie wymagań
 2. Relacje rodzic-nauczyciel-uczeń
 3. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju
 4. Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydawane dokumenty, interpretacja zaleceń – w świetle przepisów prawa oświatowego

 

*PRELEKCJE DLA RODZICÓW/NAUCZYCIELI/WYCHOWAWCÓW

 1. Zespół Aspergera. Jak pracować z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,Wczesne objawy autyzmu
 2. Złość u dzieci – co możemy zrobić z trudnymi emocjami
 3. Mutyzm wybiórczy – objawy, diagnoza, postepowanie terapeutyczne w przedszkolu i w szkole
 4. Stymulowanie/kształtowanie/wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 5. FAS jako zaburzenie neurorozwojowe – charakterystyka zaburzenia i zachowania dziecka w szkole i w przedszkolu
 6. Wsparcie uczniów powracających z zagranicy
 7. Ryzyko dysleksji rozwojowej – diagnoza i co dalej?
 8. Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci. Skuteczne oddziaływania wychowawcze
 9. Gotowość szkolna – wspomaganie rozwoju dziecka w kontekście rozpoczęcia nauki w szkole