Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania. Również ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli o jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad. Rodzic podejmujący się kierowania pracą dziecka powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.   Ćwiczenia w … Czytaj dalej Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

„Wychowanie przez czytanie”

„Książka nie przeczytana w dzieciństwie jest bezpowrotnie stracona jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć, wyobraźni, intelektu i moralności.” H. Skrobiszewska Rodzice są pierwszymi osobami wprowadzającymi dziecko w świat wartości moralnych, a „wychowanie przez czytanie” jest jedną z najbardziej dostępnych form realizacji tego przesłania. Rozwój uczuć, intelektu, wyobraźni czy moralności, to ważny element w wychowaniu dziecka. … Czytaj dalej „Wychowanie przez czytanie”

Mapy myśli – nauka organizacji i efektywne uczenie się

Wielu uczniów ma duże trudności w organizacji nauki nowego materiału. Wielokrotnie powtarzając i przeglądając podręczniki tracą dużą ilość czasu, niewiele przy tym zapamiętując, co prowadzi do frustracji i spadku motywacji do nauki w przyszłości.   Co zrobić, aby nauka była efektywniejsza i bardziej angażowała nasze dzieci?   Jedną z metod pomagającą w szybszym zapamiętywaniu i … Czytaj dalej Mapy myśli – nauka organizacji i efektywne uczenie się

Krótko o ADHD

ADHD rodzi wiele pytań i wątpliwości rodziców i opiekunów. Odpowiadamy! – Co to jest ADHD? ADHD to skrót angielskiej nazwy oznaczającej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Jakie są przyczyny ADHD? Przyczyną jest nieprawidłowe funkcjonowanie  (nie uszkodzenie!) pewnych struktur mózgowych, tych odpowiedzialnych za uwagę, impulsywność, kontrolę ruchu. Takie czynniki jak trudna, napięta sytuacja w … Czytaj dalej Krótko o ADHD

Terapeutyczna rola zwierząt

W dobie koronawirusa jedną z pozytywnych wiadomości przekazywanych nam przez media była informacja, iż po wybuchu pandemii w amerykańskich schroniskach dla zwierząt zaczęło brakować podopiecznych do adopcji. Ludzie masowo wyrażali zainteresowanie przyjęciem pod opiekę zwierzęcia niezależnie od jego wieku i rasy. W moim artykule postaram się przedstawić kilka korzyści dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego … Czytaj dalej Terapeutyczna rola zwierząt

Lateralizacja – o co tu chodzi?

Dziecko siedmioletnie osiąga gotowość szkolną, jeśli jego rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny ma charakter harmonijny, a poziom tego rozwoju jest zgodny z oczekiwaniami dla jego wieku. Harmonijność rozwoju oznacza, przy co najmniej przeciętnym poziomie intelektualnym, brak deficytów i opóźnień rozwoju dotyczących analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, funkcji językowych, motoryki, pamięci wzrokowej, słuchowej, … Czytaj dalej Lateralizacja – o co tu chodzi?

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz do ich interpretowania przez odniesienie się do wcześniejszych doświadczeń. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu spostrzegania wzrokowego  jest sprawny analizator wzrokowy. W aspekcie funkcjonalnym w skład analizatora wzrokowego wchodzi: receptor – narząd zmysłowy wraz z zakończeniami nerwowymi, droga doprowadzająca – nerw wzrokowy, część kory mózgowej … Czytaj dalej Percepcja wzrokowa

Jak zorganizować pracę dziecka leworęcznego

Leworęczność traktujemy jako jeden z możliwych typów dominacji stronnej w zakresie rąk.  By nie podkreślać „inności” dzieci leworęcznych, nie starajmy się ich nadmiernie chronić, ale też nie stawiajmy im wysokich oczekiwań. Miejmy na uwadze różnice w obrębie grupy leworęcznych uwarunkowane towarzyszącym typem lateralizacji w zakresie oczu, pamiętając, że lateralizacja lewostronna jednorodna (uczeń leworęczny, lewooczny) pozwala … Czytaj dalej Jak zorganizować pracę dziecka leworęcznego

Aktywność fizyczna ma wpływ na lepsze wyniki w nauce – czy to możliwe?

Mózg jest jednym z najbardziej złożonych organów, który koordynuje większość procesów zachodzących w ciele człowieka. Potrzebuje też nieustannej stymulacji, by pracować prawidłowo. Osiąga on pełnię swoich możliwości w wieku 24 lat, które zależne są od treningu umysłowego i fizycznego. Ostatnie badania naukowe potwierdzają, że jednym z najbardziej znaczących czynników wspierających rozwój mózgu i jego sprawność … Czytaj dalej Aktywność fizyczna ma wpływ na lepsze wyniki w nauce – czy to możliwe?

Uwaga i jej rola w naszym funkcjonowaniu.

Kłopoty w zakresie uwagi są jednym z częstych powodów zgłoszeń uczniów na diagnozę w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Warto więc trochę dokładniej przyjrzeć się kilku zagadnieniom związanym z uwagą – czym jest uwaga, gdzie ma swoje neurofizjologiczne podstawy, jakie są jej cechy, jak się rozwija i co sprzyja jej dobremu funkcjonowaniu. Czym jest uwaga i jakie są … Czytaj dalej Uwaga i jej rola w naszym funkcjonowaniu.