Kilka słów o „DYS” i co dalej….

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie „rozwojowa” oznacza, że towarzyszy dziecku przez cały proces rozwoju. Zaburzenia dyslektyczne są niewspółmierne do wieku, ogólnego poziomu zdrowia i rozwoju umysłowego, zasobu wiadomości i umiejętności szkolnych dziecka, które mają prawidłową motywację do nauki, przebywa we właściwym środowisku wychowawczym, jest uczone … Czytaj dalej

Nie z każdym lękiem do psychologa

Uczucie lęku zostało opisane w literaturze przedmiotu za pomocą wielu różnych słów. Oto niektóre z nich: stres, niepokój, strach, panika, rozdrażnienie, podenerwowanie, napięcie, poruszenie, obawa, nerwowość, zaniepokojenie, pobudzenie, trema, rozedrganie, przerażenie, bojaźń. Chociaż wszyscy doświadczamy lęku, niektórzy z nas odczuwają go częściej i mocniej, inni rzadziej i mniej intensywnie. Nasze odczuwanie lęku zależy od kilku … Czytaj dalej

Integracja sensoryczna – co to jest SI i jak ją rozpoznać?

Integracja sensoryczna to proces, który niełatwo opisać i wyjaśnić. Większość z nas nie ma z nią problemu, więc nie zastanawia się nad jej znaczeniem oraz funkcjami, które sprawuje. Jakie funkcje spełnia SI? Integracja sensoryczna w skrócie określana jako SI jest procesem, który niezależnie od nas zachodzi w naszym mózgu. To umiejętność gromadzenia przez mózg informacji ze … Czytaj dalej

Znaczenie zabawy w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zabawa w rozwoju dziecka odgrywa bardzo ważną rolę. Jest formą ekspresji siebie. Umożliwia przepracowanie emocji, uporządkowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy, a także przyczynia się do rozwoju kreatywności. Dzięki zabawie u dzieci rozwija się myślenie symboliczne, uaktywnia się wyobraźnia.  Nieoceniony jest również społeczny aspekt zabawy, który umożliwia naukę współdziałania i poznanie zasad relacji międzyludzkich. W toku … Czytaj dalej

Pomysł Poradni na wsparcie tarnowskiej młodzieży

Tyle zmieniło się od 2020 roku. Czas, w którym żyjemy jest zdecydowanie trudny i wymaga stawienia czoła wielu wyzwaniom. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, izolacja, kwarantanna, nauczanie zdalne, praca zdalna, ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze znajomymi i członkami rodziny, niepewność o przyszłość, obawa o zdrowie swoje i bliskich, zmęczenie oraz ograniczenie możliwości rozwijania zainteresowań … Czytaj dalej

Wysoko Wrażliwy – WWO

W naszym społeczeństwie, gdzie świat pędzi, stawia mnóstwo wymagań, gdzie bodziec goni bodziec, są osoby, które wyróżniają się swoją Wysoką Wrażliwością. Możemy ich spotkać wszędzie, bo zajmują najróżniejsze stanowiska, niekiedy mamy to szczęście, że są częścią naszych rodzin – partnerami, dziećmi czy przyjaciółmi. Dlaczego szczęście? Bo dzięki nim możemy odkryć coś, co naprawdę umyka w … Czytaj dalej

Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania. Również ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli o jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad. Rodzic podejmujący się kierowania pracą dziecka powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.   Ćwiczenia w … Czytaj dalej

„Wychowanie przez czytanie”

„Książka nie przeczytana w dzieciństwie jest bezpowrotnie stracona jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć, wyobraźni, intelektu i moralności.” H. Skrobiszewska Rodzice są pierwszymi osobami wprowadzającymi dziecko w świat wartości moralnych, a „wychowanie przez czytanie” jest jedną z najbardziej dostępnych form realizacji tego przesłania. Rozwój uczuć, intelektu, wyobraźni czy moralności, to ważny element w wychowaniu dziecka. … Czytaj dalej

Mapy myśli – nauka organizacji i efektywne uczenie się

Wielu uczniów ma duże trudności w organizacji nauki nowego materiału. Wielokrotnie powtarzając i przeglądając podręczniki tracą dużą ilość czasu, niewiele przy tym zapamiętując, co prowadzi do frustracji i spadku motywacji do nauki w przyszłości.   Co zrobić, aby nauka była efektywniejsza i bardziej angażowała nasze dzieci?   Jedną z metod pomagającą w szybszym zapamiętywaniu i … Czytaj dalej

Krótko o ADHD

ADHD rodzi wiele pytań i wątpliwości rodziców i opiekunów. Odpowiadamy! – Co to jest ADHD? ADHD to skrót angielskiej nazwy oznaczającej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Jakie są przyczyny ADHD? Przyczyną jest nieprawidłowe funkcjonowanie  (nie uszkodzenie!) pewnych struktur mózgowych, tych odpowiedzialnych za uwagę, impulsywność, kontrolę ruchu. Takie czynniki jak trudna, napięta sytuacja w … Czytaj dalej