Bazgranie – ekspresja twórcza małego dziecka

Pierwsze lata życia dziecka mają kluczowe znaczenie dla jego rozwoju, bowiem w początkowym  okresie kształtują się wzorce uczenia, postaw oraz poczucie własnego ja. Wszystko to wpływa na  całe jego funkcjonowanie i życie. Plastyka, sztuka w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju osobowości. Nauka przebiega w interakcji dziecka i otoczenia. Mylne jest jednak myślenie, że twórczość … Dowiedz się więcej

CZPS – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

CZPS – Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego   Słyszeć nie zawsze znaczy słuchać i właściwie odbierać bodźce z otoczenia. Często nie wynika to z naszego zamierzonego działania (kiedy wyłączamy się, bo nie chcemy słyszeć), ale z różnorodnego rodzaju występujących trudności słuchowych. Prawidłowo zbudowany narząd słuchu nie daje nam pewności, że informacje słuchowe będą docierały do nas … Dowiedz się więcej

Efektywne metody zapamiętywania

„Prawdziwym majątkiem człowieka jest jego pamięć. Nic innego nie decyduje o tym, czy jest bogaty, czy prawdziwie biedny”. – Aleksander Smith   Pamięć to funkcja, a zarazem zdolność umysłu do przechowywania i odtwarzania informacji. Jest jedną z tych umiejętności układu poznawczego, dzięki któremu możemy uczyć się nowych rzeczy. Pamięć dzielimy na dwa rodzaje: pamięć świeżą … Dowiedz się więcej

Kontakt z naturą – jej nieoceniony wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka

Nie bez przyczyny powiadają, że życie w zgodzie z naturą to życie spokojne i harmonijne. Przyroda jest dla nas wszystkich miejscem wyjątkowym, przestrzenią, która daje nam wolność.   Jeszcze nie tak dawno temu dzieci połowę swojego dzieciństwa spędzały na dworze. Przebywanie na łonie natury było czymś naturalnym. Najgorszą karą był zakaz wychodzenia na dwór. Najlepsza … Dowiedz się więcej

WYSOKO WRAŻLIWY PRZEDSZKOLAK – Jak rodzic może mu pomóc w radzeniu sobie z nadmierną stymulacją

Dzisiaj zastanowimy się jak jako rodzice możemy pomóc wysoko wrażliwemu dziecku radzić sobie z nadmierną stymulacją. Według Elaine Aron wysoko wrażliwe dzieci wyróżniają się wśród innych, są bardziej wyczulone na bodźce docierające z otaczającego świata, wnikliwie analizują otaczającą rzeczywistość. Ich układ nerwowy łatwo ulega przeciążeniu. Co dla nich  może być nadmierną stymulacją? Może nią być … Dowiedz się więcej

W jakie role wpisujemy dziecko?

„Co zasiejesz, to zbierzesz” Towarzysząc dziecku w rozwoju, przebywając z nim każdego dnia, obserwując jego zachowania wyrabiamy sobie różne przekonania dotyczące jego osoby, tworzymy sobie jego wizerunek. To jak spostrzegamy nasze dziecko rzutuje na to, jak je opisujemy i jakie wysyłamy do niego komunikaty. Najczęściej mamy tendencję do szczególnego zwracania uwagi dziecka na jego trudne … Dowiedz się więcej

Portret osoby Niewidomej

Największe znaczenie w procesie poznawania rzeczywistości i komunikowania się z innymi odgrywa wzrok. Jego brak wprowadza istotne zmiany w spostrzeganiu otaczającego świata, w sposobie poznawania przedmiotów, zjawisk, ludzi, a także w zaspokajaniu potrzeb. Zmienia się sposób i metody uczenia się, interpretowania zjawisk. Potrzeba specjalnych pomocy dydaktycznych, indywidualnego podejścia i wsparcia ze strony rodziny i specjalistów. … Dowiedz się więcej

Gdy lęk mylony jest z „grzecznością”… O objawach mutyzmu wybiórczego

Wśród zespołu klasowego, czy grupy przedszkolnej można zaobserwować wiele wzorców zachowań prezentowanych przez uczniów, które nierzadko stają się wyzwaniem dla nauczycieli i wymagają od nich zindywidualizowania metod pracy oraz dużego zaangażowania. Część dzieci cechuje nadpobudliwość psychoruchowa, inne z kolei prezentują zachowania buntownicze, objawiające się częstym wchodzeniem w dyskusje, negowaniem autorytetów, czy agresji w stronę innych. … Dowiedz się więcej

„Pracą dzieci jest zabawa”

Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią. Carolyn Hooper   Mózg dziecka rozwija się już od momentu poczęcia. To narząd wyjątkowy. Odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu. Jego rozwój przebiega nierównomiernie, niektóre jego funkcje są prawie dojrzałe pod koniec ciąży, a inne później – po narodzinach. Najintensywniejszy rozwój mózgu przypada na okres … Dowiedz się więcej

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

W bieżącym tygodniu 10 października 2022 r. przypadał Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki … Dowiedz się więcej