Zaburzenia odżywiania – to warto wiedzieć

Zaburzenia łaknienia czy zaburzenia odżywiania? Terminy te często są używane zamiennie, co bywa przyczyną nieporozumień wynikających z innego opisu klinicznego syndromu uzależnienia od jedzenia na różnych poziomach pojmowania choroby. Termin „zaburzenia odżywiania” używany jest wówczas, gdy dominuje koncentracja na objawach klinicznych: odmowie jedzenia, sposobach spożywania pokarmów, nieprawidłowych wzorcach jedzeniowych oraz na powikłaniach somatycznych. Leczenie zaburzeń odżywiania … Czytaj dalej

Motywacja przez „straszenie” – jak to działa?

W praktyce poradnianej często padają pytania o to, jak skutecznie motywować dziecko/ucznia do nauki, do systematyczności i obowiązkowości, samodzielności, przestrzegania zasad zachowania, wykonywania poleceń dorosłych. Jak rozwijać u dziecka motywację wewnętrzną, by samo chciało podejmować wysiłek związany z nauką, powierzone mu obowiązki domowe, czy samo chciało przestrzegać norm i zasad społecznych? W procesie wychowania kształtowanie … Czytaj dalej

Szkoła oczami uczniów z zespołem Aspergera

Co denerwuje uczniów z zespołem Aspergera w szkole? Większość szkół masowych zorganizowana jest dla przeciętnych uczniów, a uczniowie z ZA postrzegają świat inaczej, niż ich rówieśnicy. Dlatego na każdym kroku napotykają na różne problemy z nauczycielami i rówieśnikami. Czasem przeciętnemu uczniowi z ZA trudno odnaleźć się w samym budynku szkoły, który składa się z różnych … Czytaj dalej

Czy moje dziecko dobrze widzi?

Wielu rodziców zastanawia się, czy ich dziecko dobrze widzi. Niestety nie można liczyć na rzetelną informację od dziecka w tej kwestii, zwłaszcza jeśli jest małe. Jeśli wada u niego występuje, najprawdopodobniej nasze dziecko nie ma jej świadomości. Zwyczajnie, nasze dzieci jeszcze nie wiedzą, co to znaczy źle widzieć. Dlatego też, na ewentualne sygnały pogorszenia wzroku … Czytaj dalej

Neuroedukacja – czyli nauczanie przyjazne mózgowi

„Mózg ucznia, to miejsce pracy nauczyciela” (Manfred Spitzer- niemiecki psychiatra, badacz mózgu). Neuroedukacja, zwana także neurodydaktyką, educational neuroscience, MBE (mind, brain and education), brain friendly learning, to nowo powstała dziedzina współczesnej dydaktyki, która bazuje na badaniach nad mózgiem odwołując się do neurologicznych uwarunkowań i możliwości intelektualnych ucznia. Mówiąc wprost, to sztuka nauczania i uczenia się … Czytaj dalej

Koncentracja uwagi – warto ją ćwiczyć

„Sztuka pamiętania to sztuka koncentracji”.               – Samuel Johnson Koncentracja to umiejętność polegająca na skupieniu i utrzymaniu swojej uwagi na wykonywanej czynności lub konkretnej myśli, sytuacji czy rzeczy. Rozwija się stopniowo, w toku naszego życia. U dzieci do 3 roku życia dominuje uwaga mimowolna (bezwolne koncentrowanie uwagi na otaczających przedmiotach, dźwiękach, itp.). Od 3 roku … Czytaj dalej

Uczeń odmienny kulturowo – krótki poradnik

Uczeń odmienny kulturowo, czyli kilka słów o tym, co robić kiedy w szkole pojawi się uczeń powracający z zagranicy.   Pojawienie się na terenie szkoły czy przedszkola dzieci odmiennych kulturowo jest dużym wyzwaniem dla każdej placówki. Wsparcie i pomoc powinny płynąć już od pierwszych chwil, w których dziecko cudzoziemskie spotyka się z nową społecznością, jej … Czytaj dalej

Wysoko wrażliwe dziecko w szkole

Wysoko wrażliwe dziecko w szkole przeżywa więcej i intensywniej. Czeka tam na niego wiele wyzwań. I w dużej mierze to od nauczyciela zależy jak będzie się tam czuło. Co nauczyciel powinien wiedzieć o swoim wysoko wrażliwym uczniu, aby go jak najlepiej wspierać? Elain Aron wskazuje, że w społeczeństwie jest około 15-20% wysoko wrażliwych  dzieci, co … Czytaj dalej

Wymagający uczniowie – o metodach pracy z dziećmi z ADHD

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową są często postrzegane jako niesforni uczniowie.  Sposób ich zachowania niejednokrotnie zaburza płynny przebieg lekcji, rozprasza innych, przez co negatywnie wpływa na jakość relacji uczeń-nauczyciel. Dzieci z ADHD nierzadko bywają nazywane trudnymi uczniami, z którymi praca wydaje się być wyjątkowo absorbująca. Jest to jednak bardzo pejoratywne określenie, które może być krzywdzące zarówno … Czytaj dalej