WYSOKO WRAŻLIWY PRZEDSZKOLAK – Jak rodzic może mu pomóc w radzeniu sobie z nadmierną stymulacją

Dzisiaj zastanowimy się jak jako rodzice możemy pomóc wysoko wrażliwemu dziecku radzić sobie z nadmierną stymulacją. Według Elaine Aron wysoko wrażliwe dzieci wyróżniają się wśród innych, są bardziej wyczulone na bodźce docierające z otaczającego świata, wnikliwie analizują otaczającą rzeczywistość. Ich układ nerwowy łatwo ulega przeciążeniu. Co dla nich  może być nadmierną stymulacją? Może nią być … Czytaj dalej

W jakie role wpisujemy dziecko?

„Co zasiejesz, to zbierzesz” Towarzysząc dziecku w rozwoju, przebywając z nim każdego dnia, obserwując jego zachowania wyrabiamy sobie różne przekonania dotyczące jego osoby, tworzymy sobie jego wizerunek. To jak spostrzegamy nasze dziecko rzutuje na to, jak je opisujemy i jakie wysyłamy do niego komunikaty. Najczęściej mamy tendencję do szczególnego zwracania uwagi dziecka na jego trudne … Czytaj dalej

Portret osoby Niewidomej

Największe znaczenie w procesie poznawania rzeczywistości i komunikowania się z innymi odgrywa wzrok. Jego brak wprowadza istotne zmiany w spostrzeganiu otaczającego świata, w sposobie poznawania przedmiotów, zjawisk, ludzi, a także w zaspokajaniu potrzeb. Zmienia się sposób i metody uczenia się, interpretowania zjawisk. Potrzeba specjalnych pomocy dydaktycznych, indywidualnego podejścia i wsparcia ze strony rodziny i specjalistów. … Czytaj dalej

Gdy lęk mylony jest z „grzecznością”… O objawach mutyzmu wybiórczego

Wśród zespołu klasowego, czy grupy przedszkolnej można zaobserwować wiele wzorców zachowań prezentowanych przez uczniów, które nierzadko stają się wyzwaniem dla nauczycieli i wymagają od nich zindywidualizowania metod pracy oraz dużego zaangażowania. Część dzieci cechuje nadpobudliwość psychoruchowa, inne z kolei prezentują zachowania buntownicze, objawiające się częstym wchodzeniem w dyskusje, negowaniem autorytetów, czy agresji w stronę innych. … Czytaj dalej

„Pracą dzieci jest zabawa”

Pracą dzieci jest zabawa. Dzieci uczą się poprzez wszystko co robią. Carolyn Hooper   Mózg dziecka rozwija się już od momentu poczęcia. To narząd wyjątkowy. Odpowiada za funkcjonowanie całego organizmu. Jego rozwój przebiega nierównomiernie, niektóre jego funkcje są prawie dojrzałe pod koniec ciąży, a inne później – po narodzinach. Najintensywniejszy rozwój mózgu przypada na okres … Czytaj dalej

Jak dbać o zdrowie psychiczne?

W bieżącym tygodniu 10 października 2022 r. przypadał Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki … Czytaj dalej

Sensoryczne typy uczenia się

Nie wszyscy przyjmujemy i kodujemy wiadomości w ten sam sposób. Każdy z nas odruchowo uaktywnia preferowany zmysły i w ten właściwy sobie sposób odbiera i przekazuje informacje. Preferowany kanał sensoryczny determinuje naszą osobistą strategię uczenia się. Ludzie odbierają dobiegające do nich informacje za pomocą trzech podstawowych kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego, kinestetycznego. Badania prowadzone nad stylami … Czytaj dalej

Nauka na pamięć? Prosta sprawa!

„Im bardziej rzecz zrozumiała, tym łatwiej zatrzymać ja w pamięci; im bardziej niezrozumiała, tym szybciej ulega zapomnieniu.” – Baruch Spinoza   Pamięć to funkcja, a zarazem zdolność umysłu do przechowywania i odtwarzania informacji. Jest jedną z tych umiejętności układu poznawczego, dzięki któremu możemy uczyć się nowych rzeczy. Pamięć to dynamiczny proces składający się z trzech … Czytaj dalej

Zaburzenia odżywiania – to warto wiedzieć

Zaburzenia łaknienia czy zaburzenia odżywiania? Terminy te często są używane zamiennie, co bywa przyczyną nieporozumień wynikających z innego opisu klinicznego syndromu uzależnienia od jedzenia na różnych poziomach pojmowania choroby. Termin „zaburzenia odżywiania” używany jest wówczas, gdy dominuje koncentracja na objawach klinicznych: odmowie jedzenia, sposobach spożywania pokarmów, nieprawidłowych wzorcach jedzeniowych oraz na powikłaniach somatycznych. Leczenie zaburzeń odżywiania … Czytaj dalej

Motywacja przez „straszenie” – jak to działa?

W praktyce poradnianej często padają pytania o to, jak skutecznie motywować dziecko/ucznia do nauki, do systematyczności i obowiązkowości, samodzielności, przestrzegania zasad zachowania, wykonywania poleceń dorosłych. Jak rozwijać u dziecka motywację wewnętrzną, by samo chciało podejmować wysiłek związany z nauką, powierzone mu obowiązki domowe, czy samo chciało przestrzegać norm i zasad społecznych? W procesie wychowania kształtowanie … Czytaj dalej