Znaczenie zabawy w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zabawa w rozwoju dziecka odgrywa bardzo ważną rolę. Jest formą ekspresji siebie. Umożliwia przepracowanie emocji, uporządkowanie i utrwalenie zdobytej wiedzy, a także przyczynia się do rozwoju kreatywności. Dzięki zabawie u dzieci rozwija się myślenie symboliczne, uaktywnia się wyobraźnia.  Nieoceniony jest również społeczny aspekt zabawy, który umożliwia naukę współdziałania i poznanie zasad relacji międzyludzkich. W toku … Czytaj dalej

Pomysł Poradni na wsparcie tarnowskiej młodzieży

Tyle zmieniło się od 2020 roku. Czas, w którym żyjemy jest zdecydowanie trudny i wymaga stawienia czoła wielu wyzwaniom. Pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia, izolacja, kwarantanna, nauczanie zdalne, praca zdalna, ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze znajomymi i członkami rodziny, niepewność o przyszłość, obawa o zdrowie swoje i bliskich, zmęczenie oraz ograniczenie możliwości rozwijania zainteresowań … Czytaj dalej

Wysoko Wrażliwy – WWO

W naszym społeczeństwie, gdzie świat pędzi, stawia mnóstwo wymagań, gdzie bodziec goni bodziec, są osoby, które wyróżniają się swoją Wysoką Wrażliwością. Możemy ich spotkać wszędzie, bo zajmują najróżniejsze stanowiska, niekiedy mamy to szczęście, że są częścią naszych rodzin – partnerami, dziećmi czy przyjaciółmi. Dlaczego szczęście? Bo dzięki nim możemy odkryć coś, co naprawdę umyka w … Czytaj dalej

Zasady pracy z dzieckiem z dysleksją

Praca z dzieckiem z dysleksją wymaga ćwiczenia umiejętności czytania i ortograficznego pisania. Również ważna jest dbałość o poziom graficzny pisma, czyli o jego czytelność i estetykę. Oba rodzaje ćwiczeń wymagają przestrzegania pewnych zasad. Rodzic podejmujący się kierowania pracą dziecka powinien mieć ich świadomość, by jego zaangażowanie nie przyniosło skutków odwrotnych do pożądanych.   Ćwiczenia w … Czytaj dalej

„Wychowanie przez czytanie”

„Książka nie przeczytana w dzieciństwie jest bezpowrotnie stracona jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć, wyobraźni, intelektu i moralności.” H. Skrobiszewska Rodzice są pierwszymi osobami wprowadzającymi dziecko w świat wartości moralnych, a „wychowanie przez czytanie” jest jedną z najbardziej dostępnych form realizacji tego przesłania. Rozwój uczuć, intelektu, wyobraźni czy moralności, to ważny element w wychowaniu dziecka. … Czytaj dalej

Mapy myśli – nauka organizacji i efektywne uczenie się

Wielu uczniów ma duże trudności w organizacji nauki nowego materiału. Wielokrotnie powtarzając i przeglądając podręczniki tracą dużą ilość czasu, niewiele przy tym zapamiętując, co prowadzi do frustracji i spadku motywacji do nauki w przyszłości.   Co zrobić, aby nauka była efektywniejsza i bardziej angażowała nasze dzieci?   Jedną z metod pomagającą w szybszym zapamiętywaniu i … Czytaj dalej

Krótko o ADHD

ADHD rodzi wiele pytań i wątpliwości rodziców i opiekunów. Odpowiadamy! – Co to jest ADHD? ADHD to skrót angielskiej nazwy oznaczającej zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. – Jakie są przyczyny ADHD? Przyczyną jest nieprawidłowe funkcjonowanie  (nie uszkodzenie!) pewnych struktur mózgowych, tych odpowiedzialnych za uwagę, impulsywność, kontrolę ruchu. Takie czynniki jak trudna, napięta sytuacja w … Czytaj dalej

Terapeutyczna rola zwierząt

W dobie koronawirusa jedną z pozytywnych wiadomości przekazywanych nam przez media była informacja, iż po wybuchu pandemii w amerykańskich schroniskach dla zwierząt zaczęło brakować podopiecznych do adopcji. Ludzie masowo wyrażali zainteresowanie przyjęciem pod opiekę zwierzęcia niezależnie od jego wieku i rasy. W moim artykule postaram się przedstawić kilka korzyści dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego … Czytaj dalej

Lateralizacja – o co tu chodzi?

Dziecko siedmioletnie osiąga gotowość szkolną, jeśli jego rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny ma charakter harmonijny, a poziom tego rozwoju jest zgodny z oczekiwaniami dla jego wieku. Harmonijność rozwoju oznacza, przy co najmniej przeciętnym poziomie intelektualnym, brak deficytów i opóźnień rozwoju dotyczących analizy i syntezy wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, funkcji językowych, motoryki, pamięci wzrokowej, słuchowej, … Czytaj dalej

Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz do ich interpretowania przez odniesienie się do wcześniejszych doświadczeń. Warunkiem niezbędnym do prawidłowego przebiegu procesu spostrzegania wzrokowego  jest sprawny analizator wzrokowy. W aspekcie funkcjonalnym w skład analizatora wzrokowego wchodzi: receptor – narząd zmysłowy wraz z zakończeniami nerwowymi, droga doprowadzająca – nerw wzrokowy, część kory mózgowej … Czytaj dalej