Kreatywna Akademia Letnia 2021 zakończona!

Dobiegła końca druga edycja Kreatywnej Akademii Letniej. W zajęciach warsztatowych wzięło udział aż 64 uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa. W ramach zajęć nauczyciele poradni przeprowadzili szereg zajęć integracyjnych, rozwijających zdolność twórczego i logicznego myślenia, usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manualne i plastyczne. Podczas zajęć uczestnicy mieli także okazję utrwalić umiejętność współpracy w … Czytaj dalej

Orzekamy dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą z powiatu dąbrowskiego

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lipca 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 została wskazana jako właściwa w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z rejonów: Miasto Tarnów i powiat dąbrowski.   Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wskazania-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo, za nami już półmetek Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który trwa do 30 września.  Do tej pory tylko co trzeci mieszkaniec Tarnowa spełnił spisowy obowiązek, dlatego przypominamy o jego konieczności oraz zachęcamy Państwa do rozpowszechniania informacji nt. samego spisu. Jak dotąd w kraju spisało się blisko 14 mln osób, czyli jedna … Czytaj dalej

Kreatywna Akademia Letnia – Pierwszy kreatywny tydzień za nami

Poradnia już tradycyjnie organizuje zajęcia grupowe dla dzieci szkół podstawowych w trakcie ferii zimowych i wakacji pod nazwą „Kreatywna Akademia”. Zajęcia mają formę warsztatów psychoedukacyjnych dostosowanych do grup wiekowych klas I-III oraz IV-VI. Właśnie minął pierwszy tydzień Kreatywnej Akademii Letniej. Słoneczna pogoda dopisywała niemalże każdego dnia. Uczestnicy z wielkim zapałem podejmowali wszystkie przygotowane przez prowadzących … Czytaj dalej

Nabór na stanowisko psychologa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 zatrudni nauczyciela: stanowisko: psycholog placówka: poradnia publiczna wymiar zatrudnienia –  etat (pensum 20 godz./tyg.) zatrudnienie od 01.09.2021 r. na wakat. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela psychologa musi legitymować się kwalifikacjami zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 poz. 2215 ze zm.) … Czytaj dalej

Kształtowanie samodzielności osoby niewidomej

Osoby niewidome często skazane są na zależność od innych.  Samodzielność to nie tylko umiejętność radzenia sobie bez pomocy innych w zakresie czynności samoobsługowych. To przede wszystkim potrzeba rozwojowa, autonomia, gotowość do podejmowania wyzwań i pokonywania różnych przeszkód.  Niezależność może przejawiać się także w organizacji swojej pracy, podejmowaniu nowych wyzwań, gotowości do nabywania wiedzy. Samodzielność w … Czytaj dalej

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje

Komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne w linkach poniżej. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – … Czytaj dalej

Twoje dziecko doświadczyło migracji? Skonsultuj się z psychologiem!

Serdecznie zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci powracających z zagranicy na konsultacje telefoniczne z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Chyszowska 3 w Tarnowie w dniu: 16.06.2021 r. (środa) w godz. 10:00-12:00 tel. 14 655 99 95  Uczniów, którzy dotychczas funkcjonowali w innym systemie oświaty, a obecnie powracają z zagranicy i muszą odnaleźć się w polskich realiach, bardzo … Czytaj dalej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Ćwiczenia rozwijające zdolność logicznego myślenia

Logiczne myślenie to inaczej rozumowanie, czyli zdolność integracji zdobytych informacji i wyciągania wniosków. Jest to umiejętność potrzebna człowiekowi do rozumienia świata na każdym etapie życia.  Za zdolność logicznego myślenia odpowiada lewa półkula mózgu, która aktywizuje się np. podczas gry w szachy, rozwiązywania zagadek, rozwiązywania problemów czy podejmowania decyzji. Opisane poniżej ćwiczenia rozwijające zdolność logicznego myślenia … Czytaj dalej