MWS – Metoda wspólnej sprawy

„Metoda wspólnej sprawy” została opracowana przez Anatola Pikasa, szwedzkiego psychologa z Uniwersytetu w Uppsali . Jest to metoda polecana szczególnie w sytuacjach, gdy uczeń lub grupa uczniów stosuje powtarzające się zachowania agresywne wobec jednego lub większej ilości uczniów. Głównym celem tej metody jest znalezienie trwałego rozwiązania problemu agresji czy dręczenia, które odbywa się poprzez serię … Czytaj dalej

Powrót do relacji

Za nami trudny czas izolacji, zdalnej nauki. Przed nami niepewna przyszłość, kolejna fala pandemii na horyzoncie, niepokój o nasze pociechy. Nasze dzieci właśnie wróciły do szkoły. Emocje, które im towarzyszyły i nadal towarzyszą są skrajne – od euforii i radości do ogromnego lęku, niepewności czy strachu. Wróciły do szkoły, którą teoretycznie znają, wróciły do swoich … Czytaj dalej

Empatia

 „Siła empatii i akceptacji jest potężna i wywiera ogromny wpływ na obie strony relacji.”   Dr Jon Kabat – Zinn   Każdego dnia życie daje nam wiele możliwości wczucia się w sytuację drugiego człowieka, dzielenia z nim smutku lub bólu oraz spoglądania na rzeczywistość z jego punktu widzenia. Warto wiedzieć że nasz mózg jest wyposażony … Czytaj dalej

Dziecięcy stres

STRES to reakcja organizmu na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, najczęściej o charakterze nieprzyjemnym. Stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się dostosować. Można odnieść wrażenie, że stres jest czymś bardzo niebezpiecznym i szkodliwym dla zdrowia człowieka. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Stres jest szkodliwy zwłaszcza wtedy, gdy … Czytaj dalej

Samoświadomość – ćwiczenia dla starszych dzieci szkolnych

Samoświadomość to wiedza o samym sobie, znajomość rozumienia swoich emocji, odczuć w ciele, wartości oraz poglądów. Można ją nabyć dzięki uważanej obserwacji i analizie samego siebie. Jakie korzyści mamy z samoświadomości? Między innymi lepiej rozumiemy swoje myśli i zachowania, nabywamy umiejętność obserwacji samego siebie, budujemy bardziej świadome relacje oraz łatwiej zauważamy i rozumiemy swoje emocje. … Czytaj dalej

Agresja u dzieci

  Niepokojące, gwałtowne zachowania własnego dziecka bądź innych dzieci martwią wielu rodziców. Potocznie nazywa się czasem nadpobudliwym dziecko, które nie potrafi spokojnie siedzieć, bez przerwy biega, podskakuje, jakby je coś nosiło, skacze, psuje każdą zabawę, bo nie przestrzega reguł, a jeśli zostaje włączone do zabawy – zaczepia dzieci, przeszkadza im się bawić, a następnie biegnie … Czytaj dalej

Dziecko zahamowane

Symptomy zahamowania psychoruchowego można zaobserwować w kilku sferach rozwoju dziecka. W sferze ruchowej objawia się ogólnie zmniejszoną ruchliwością, brakiem spontaniczności, dziecko jest ogólnie spowolniałe, jego ruchy są ciężkie i powolne. W sferze poznawczej dziecko odznacza się słabym i zwolnionym reagowaniem poznawczym, pomimo większych możliwości intelektualnych wolniej kojarzy i rozwiązuje zadania, niezależnie od sytuacji zewnętrznej i … Czytaj dalej

Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u przedszkolaków

Jednym z najważniejszych obszarów rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym jest rozwój społeczny i emocjonalny. Między drugim a szóstym rokiem życia dziecko zaczyna rozpoznawać stany emocjonalne własne i innych osób oraz zdobywa umiejętności w regulacji ekspresji emocji. Dziecko coraz częściej mówi o emocjach i  zauważa przyczyny zewnętrzne wywołujące emocje u innych osób. Te umiejętności wpływają znacząco … Czytaj dalej

AGRESJA – co warto wiedzieć o nastolatkach

Wielu rodziców obserwuje u swoich dzieci wzrost zachowań agresywnych i nasilenie trudności wychowawczych w okresie dojrzewania. Należy pamiętać, że jest to normalna faza rozwoju, z którą my, teraz już dorośli, również musieliśmy się zmierzyć osobiście.   Skąd się biorą nagłe zmiany zachowania u młodzieży, których często oni sami nie są w stanie  zrozumieć? Podstawowe przyczyny … Czytaj dalej

Lekarstwo na trudne sytuacje czyli samoregulacja w pigułce

W świecie, który nie zwalnia, który ciągle się zmienia, który pełen jest bodźców i trudnych sytuacji, nauka samoregulacji wydaje się być jedną z najlepszych umiejętności jaką możemy nabyć i jaką powinniśmy nauczyć  nasze dzieci.  Czym  jest samoregulacja? Samoregulacja ma podłoże biologiczne. Organizm bowiem dąży do homeostazy, czyli równowagi. W chwili  wzburzenia, stresu czy innych  intensywnie … Czytaj dalej