Zakończenie Kampanii „Biała Wstążka”

Dobiegła końca tegoroczna Kampania „Biała Wstążka”, która odbyła się pod hasłem „Przemoc w rodzinie – Kto Ci może pomóc?”. Kampania miała na celu przede wszystkim zaznajomić mieszkańców Tarnowa z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawić ofertę placówek pomocowych, predysponowanych do świadczenia pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna brała czynny udział w kampanii. Zachęcamy … Czytaj dalej Zakończenie Kampanii „Biała Wstążka”

Mity na temat przemocy

Mity na temat przemocy to utarte przekonania, powtarzane bezmyślnie stereotypy i powiedzenia, które pokazują fałszywy obraz przemocy. Dlaczego są niebezpieczne? Ponieważ usprawiedliwiają stosowanie przemocy, przez co jest ona ukrywana, bagatelizowana, dają sprawcy poczucie bezkarności, zmuszają ofiarę do milczenia, niereagowania, nieposzukiwania pomocy. Z tego względu warto wiedzieć co jest mitem, aby nie dać oszukać się fałszywym … Czytaj dalej Mity na temat przemocy

Kiedy problemem rodzica staje się przemoc…

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Pragnie mieć rodziców, którzy są dla niego oparciem i dają mu poczucie bezpieczeństwa.   Przemoc w rodzinie jest terminem pojemnym. Określana jest jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, które skierowane jest przeciwko członkowi rodziny. Narusza ono jego … Czytaj dalej Kiedy problemem rodzica staje się przemoc…

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicem

Istotne warunki i przebieg rozmowy. Odpowiednie miejsce, czas i klimat rozmowy z dzieckiem (zamknięte pomieszczenie, przyjazne dla dziecka, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał; ważne, by dziecko miało tyle czasu ile dziecko potrzebuje by powiedzieć o swoim problemie; należy zadbać o stworzenie przyjaznej atmosfery, mówić językiem dostosowanym do wieku dziecka).. Jeśli dziecko samo wybrało cię na … Czytaj dalej Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicem

Czym jest przemoc?

Przemoc to celowe użycie siły fizycznej albo władzy przeciwko drugiemu człowiekowi lub grupie ludzi, prowadzące lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej. Przemoc w rodzinie to każdorazowe działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny, bądź poważnie szkodzą jego osobowości. (Browne … Czytaj dalej Czym jest przemoc?

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach 23-27 listopada 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włączy się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie mu. W trakcie trwania kampanii, codziennie na stronie internetowej i FB Poradni będą ukazywać się artykuły przygotowane przez … Czytaj dalej Kampania „Biała Wstążka”