Reaguj na przemoc – Kampania Biała Wstążka

Kampania biała wstążka 2021

Kampania „Biała Wstążka” Już po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włącza się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Tegoroczna, tarnowska Kampania odbywa się w dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. pod hasłem „Przerywam milczenie i walczę o siebie.” Akcja ma na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na zjawisko przemocy … Dowiedz się więcej

Zjawisko cyberprzemocy

Przemoc ma różne oblicza. Czas pandemii, izolacja, ograniczenie bezpośrednich relacji rówieśniczych na rzecz wirtualnych, nauczanie zdalne z pewnością wpłynął na funkcjonowanie emocjonalno-społeczne młodych ludzi. Specjaliści zwracają uwagę na nasilenie zjawiska cyberprzemocy. Termin cyberprzemocy jest to literalne tłumaczenie pojęcia z języka angielskiego: cyberbullying. Cyber – odnosi się do zastosowania przemocy z wykorzystaniem Internetu, nowoczesnych technologii komunikacyjnych, … Dowiedz się więcej

Kampania „Biała Wstążka” [2021 r.]

Już po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włącza się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Tegoroczna, tarnowska Kampania będzie odbywać się w dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. pod hasłem „Przerywam milczenie i walczę o siebie.” Akcja ma na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na zjawisko przemocy … Dowiedz się więcej

Zakończenie Kampanii „Biała Wstążka” [2020 r.]

Dobiegła końca tegoroczna Kampania „Biała Wstążka”, która odbyła się pod hasłem „Przemoc w rodzinie – Kto Ci może pomóc?”. Kampania miała na celu przede wszystkim zaznajomić mieszkańców Tarnowa z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawić ofertę placówek pomocowych, predysponowanych do świadczenia pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna brała czynny udział w kampanii. Zachęcamy … Dowiedz się więcej

Mity na temat przemocy

Mity na temat przemocy to utarte przekonania, powtarzane bezmyślnie stereotypy i powiedzenia, które pokazują fałszywy obraz przemocy. Dlaczego są niebezpieczne? Ponieważ usprawiedliwiają stosowanie przemocy, przez co jest ona ukrywana, bagatelizowana, dają sprawcy poczucie bezkarności, zmuszają ofiarę do milczenia, niereagowania, nieposzukiwania pomocy. Z tego względu warto wiedzieć co jest mitem, aby nie dać oszukać się fałszywym … Dowiedz się więcej

Kiedy problemem rodzica staje się przemoc…

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Pragnie mieć rodziców, którzy są dla niego oparciem i dają mu poczucie bezpieczeństwa.   Przemoc w rodzinie jest terminem pojemnym. Określana jest jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, które skierowane jest przeciwko członkowi rodziny. Narusza ono jego … Dowiedz się więcej

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicem

Istotne warunki i przebieg rozmowy. Odpowiednie miejsce, czas i klimat rozmowy z dzieckiem (zamknięte pomieszczenie, przyjazne dla dziecka, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał; ważne, by dziecko miało tyle czasu ile dziecko potrzebuje by powiedzieć o swoim problemie; należy zadbać o stworzenie przyjaznej atmosfery, mówić językiem dostosowanym do wieku dziecka).. Jeśli dziecko samo wybrało cię na … Dowiedz się więcej

Wykorzystywanie seksualne

Jedną z form przemocy wobec dziecka jest wykorzystywanie seksualne. Jest to włączanie dziecka w aktywność seksualną, której nie potrafi ono w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody, lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i która jest niezgodna z normami prawnymi i obyczajowymi danego … Dowiedz się więcej

Czym jest przemoc?

Przemoc to celowe użycie siły fizycznej albo władzy przeciwko drugiemu człowiekowi lub grupie ludzi, prowadzące lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej. Przemoc w rodzinie to każdorazowe działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny, bądź poważnie szkodzą jego osobowości. (Browne … Dowiedz się więcej

Kampania „Biała Wstążka” [2020 r.]

W dniach 23-27 listopada 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włączy się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie mu. W trakcie trwania kampanii, codziennie na stronie internetowej i FB Poradni będą ukazywać się artykuły przygotowane przez … Dowiedz się więcej