Konsultacje psychologów w ramach programu „Za życiem”

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi w ramach programu „Za życiem” na indywidulane bezpłatne konsultacje z psychologami.   Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 jest realizowany na terenie miasta Tarnowa przez naszą poradnię pełniącą funkcję tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO). Poradnia koordynuje PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY Działanie … Dowiedz się więcej

Milczące dzieci. Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy, czy też inaczej mutyzm selektywny, jest zaburzeniem o podłożu lękowym, wymagającym wnikliwej diagnozy i terapii. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby dzieci objętych tym deficytem.   Październik jest miesiącem świadomości o mutyzmie wybiórczym. O tym, czym jest mutyzm wybiórczy i jak podchodzić do tego zagadnienia opowiedziała w Radiu RDN Ewa Faliszek-Podgórska, psycholog … Dowiedz się więcej

Nowa grupa wsparcia „Razem Łatwiej”

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powstaje NOWA grupa wsparcia „Razem Łatwiej” dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, u których zdiagnozowano spektrum autyzmu. Pierwsze spotkanie odbędzie się już w dniu 26 października 2023 roku godz. 16.00, w siedzibie naszej poradni przy ul. Chyszowskiej 3 (pok. 115, I piętro). W Poradni od … Dowiedz się więcej

Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa

Miło nam poinformować, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2023 nasze Koleżanki: Pani mgr Ewa Faliszek-Podgórska, psycholog, Wicedyrektor Poradni  i Pani mgr Elżbieta Wzorek, psycholog   zostały uhonorowane Nagrodą Prezydenta Miasta Tarnowa za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 12 października 2023 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych  w Tarnowie. … Dowiedz się więcej

Budujemy wioski relacji

W ubiegły czwartek, 5. października 2023 r., w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie odbyła się konferencja popularno-naukowa pod nazwą „dezINTEGRACJA 3.0. Budujmy wioski relacji…”. Wydarzenie, podobnie jak zeszłoroczna edycja 2.0, było zorganizowane przez Fundację Alegoria, przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną. W konferencji udział wzięli prelegenci: neurobiolog prof. Marek Kaczmarzyk, lek. … Dowiedz się więcej

Opinie poradni a dostosowania egzaminów w 2024 r.

Uprzejmie przypominamy, że informacje o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2024 roku są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.gov.pl). Informujemy również, że zgodnie ze stanowiskiem OKE w Krakowie szczegółowe dostosowania dla uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) zatwierdza Rada Pedagogiczna szkoły uwzględniając posiadaną przez ucznia opinię, jego indywidualne potrzeby … Dowiedz się więcej