Biofeedback

 

EEG biofeedback to metoda uczenia się instrumentalnego (prawidłowe działanie mózgu nagradzamy, a nieprawidłowego nie) oparta na bioregulacyjnych możliwościach mózgu, z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego.

Jest to metoda:

 • nieinwazyjna
 • bezpieczna

Terapia zalecana jest jako wspomagająca m.in. przy:

 • zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci,nadpobudliwości psychoruchowej,
 • zaburzeniach procesu uczenia się (w tym dysleksja rozwojowa),
 • zaburzeniach snu,
 • opóźnieniu rozwoju intelektualnego,
 • migrenach,
 • zaburzeniach rozwoju mowy.

Celem treningu EEG biofeedback jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu. Osiąganiu pożądanych rezultatów sprzyja równoległe wykonywanie w domu ćwiczeń i zaleceń podanych przez osobę prowadzącą trening. Terapia EEG biofeedback służy poprawie funkcji poznawczych, przede wszystkim koncentracji uwagi. Sprzyja także polepszeniu jakości snu, utrzymywaniu równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia, zwiększeniu wydolności systemu immunologicznego oraz odporności na stres i sytuacje trudne.
Prowadzący zakłada wg potrzeb dwie lub więcej elektrody trenowanemu na głowę, w wyznaczonych pomiarem miejscach, symetrycznie nad obiema półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Badana czynność bioelektryczna mózgu jest wzmacniana i zapisywana w postaci pasm fal mózgowych, które są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze prowadzącego.

Pacjent obserwuje na monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt w postaci wideogry. Widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki, rzeki itp. (w zależności od rodzaju gry) i uczestniczy w grze wyłącznie przez własne myśli, siłę woli, stan emocjonalny. W tym czasie drogą wzrokową, słuchową czy dotykową otrzymuje ciągłą informację o własnym aktualnym stanie i wynikach w grze. Za dobrze wykonane zadanie, łączące się z powstawaniem pożądanych i hamowaniem niepożądanych pasm fal mózgowych, otrzymuje nagrodę: wideogra mu się udaje, rośnie ilość punktów widocznych na monitorze oraz sygnalizowanych dźwiękowo, niekiedy i dotykowo.

Prowadzący trening za pomocą programu komputerowego stymuluje pożądane i hamuje niepożądane pasma fal mózgowych. Mózg uczy się wytwarzać odpowiednie częstotliwości fal mózgowych aby wykorzystywać je później, w sytuacjach codziennych poza gabinetem terapeuty.

ZASADY UCZESTNICTWA W TERAPII EEG BIOFEEDBACK W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W TARNOWIE:

 • Warunkiem zakwalifikowania do terapii jest dostarczenie wyniku badania EEG (z opisem lekarza neurologa zawierającym określenie fotowrażliwości oraz dominacji półkulowej) oraz dokumentacji lekarskiej z poradni specjalistycznych (jeśli taką dziecko posiada).
 • Treningi odbywają się minimum 1 raz w tygodniu, o zbliżonej godzinie.
 • Czas trwania treningu: 45 – 60 minut.
 • Cykl treningów początkowych obejmuje 10 – 15 spotkań.
 • Całkowita liczba zaleconych treningów zależy od ich postępów i wynosi od 15 do 60 spotkań.
 • Dziecko przed treningiem powinno dobrze przespać noc i powinno być najedzone.
 • Zadania domowe, w miarę możliwości, powinny być odrobione przed treningiem.
 • Można przynieść płytę z nagraniem ulubionej muzyki wyciszającej.
 • Należy przynieść ze sobą wodę do picia.

1.     Terapia EEG – Biofeedback

Forma zajęć:

trening indywidualny

Cel:

trening koncentracji, uwagi i pamięci

Adresaci:

dzieci i młodzież po przedłożeniu wyniku badania EEG (warunkiem jest brak przeciwskazań neurologicznych oraz fotowrażliwości)

Miejsce:

poradnia, gabinet 112

Czas trwania:

cykl min. 25 treningów (treningi 2 razy w tygodniu), czas jednego treningu 45 – 60 minut

Częstotliwość:

po zakończonym cyklu treningów można ponownie zapisać
się na listę oczekujących; w ciągu jednego roku szkolnego
w treningach uczestniczy w sumie 50 – 75 osób

Zasady kwalifikacji:

zapisy w sekretariacie na listę oczekujących, następnie diagnoza kwalifikacyjna (analiza wyniku badania EEG, wyników badań diagnostycznych, wywiad, zapis rejestracyjny EEG

Prowadzący:

Agnieszka Ostrowska – Knot, Ewa Faliszek – Podgórska, Anna Romanowicz, Bernadetta Kogut, Maria Tarnopolska, Iwona Sumara-Dul