Konsultacje psychologów w ramach programu „Za życiem”

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi w ramach programu „Za życiem” na indywidulane bezpłatne konsultacje z psychologami.

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 jest realizowany na terenie miasta Tarnowa przez naszą poradnię pełniącą funkcję tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Poradnia koordynuje PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY Działanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Realizacja zadania wynika z Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1020 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Miastem Tarnów. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

 

Specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące zagadnień rozwoju dziecka i wspomagania tego rozwoju. Pomogą we wskazaniu właściwych dla dziecka i rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, doradzą jak przystosować warunki w miejscu zamieszkania dziecka do jego potrzeb oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zapraszamy także rodziców, którzy całkiem niedawno uzyskali dla swojego dziecka opinię z publicznej poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nie wiedzą po jakie formy pomocy mogą sięgnąć. Z oferty mogą skorzystać rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Tarnowa, a jeśli dziecko jeszcze nie uczęszcza do przedszkola, to warunkiem przyjęcia jest miejsce zamieszkania na terenie Miasta Tarnowa – mówi Renata Mielak, dyrektor poradni.

 

Konsultacji udzielają psycholodzy – specjaliści w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Pani mgr Jessika Podgórska i Pani mgr Anna Romanowicz.

Na konsultacje należy się wcześniej umówić telefonicznie w Sekretariacie Poradni pod nr tel. 14 655 99 95.

Terminy konsultacji:

psycholog mgr Jessika Podgórska psycholog mgr Anna Romanowicz
3.10.2023 r. 13:00-14:00 9.10.2023 r. 12:30-13:30
4.10.2023 r. 11:00-12:00 11.10.2023 r. 17:00-18:00
11.10.2023 r. 11:00-12:00 16.10.2023 r. 12:30-13:30
17.10.2023 r. 13:00-14:00 18.10.2023 r. 17:00-18:00
18.10.2023 r. 11:00-12:00 19.10.2023 r. 13:30-14:30
25.10.2023 r. 11:00-12:00 20.10.2023 r. 16:00-17:00
31.10.2023 r. 13:00-14:00 23.10.2023 r. 12:00-13:30
15.11.2023 r. 10:00-12:00 25.10.2023 r. 17:00-18:00
21.11.2023 r. 13:00-14:00 26.10.2023 r. 13:30-15:30
22.11.2023 r. 10:00-12:00 27.10.2023 r. 16:00-18:00
29.11.2023 r. 10:00-12:00 30.10.2023 r. 12:00-13:30
5.12.2023 r. 13:00-14:00 2.11.2023 r. 14:00-16:30
6.12.2023 r. 11:00-12:00 3.11.2023 r. 16:00-18:00
13.12.2023 r. 11:00-12:00 6.11.2023 r. 12:00-13:30
19.12.2023 r. 13:00-14:00 17.11.2023 r. 16:00-17:00
20.12.2023 r. 11:00-12:00 24.11.2023 r. 16:00-17:00
1.12.2023 r. 16:00-17:00
8.12.2023 r. 16:00-17:00
15.12.2023 r. 16:00-17:00