Milczące dzieci. Czym jest mutyzm wybiórczy?

Mutyzm wybiórczy, czy też inaczej mutyzm selektywny, jest zaburzeniem o podłożu lękowym, wymagającym wnikliwej diagnozy i terapii.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby dzieci objętych tym deficytem.

 

Październik jest miesiącem świadomości o mutyzmie wybiórczym.

O tym, czym jest mutyzm wybiórczy i jak podchodzić do tego zagadnienia opowiedziała
w Radiu RDN Ewa Faliszek-Podgórska, psycholog Poradni.

 

Zachęcamy do wysłuchania audycji: https://rdn.pl/210960/milczace-dzieci-czym-jest-mutyzm-wybiorczy/

 

Fot. Aneta Mleczko