Prowadzimy kolejną edycję programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

„Za życiem” w naszej Poradni

Prowadzimy kolejną edycję programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Poradnia jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO) organizuje i koordynuje zajęcia dla dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Miastem Tarnów.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć w ramach programu są:

 

  • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole (w programie nie mogą brać udziału dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej),
  • miejsce zamieszkania dziecka: na terenie Miasta Tarnowa – jeśli nie uczęszcza do przedszkola, a jeśli uczęszcza – to przedszkole na terenie Miasta Tarnowa,
  • złożenie wniosku o przystąpienie do programu wraz z dokumentacją potwierdzającą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością dziecka, w szczególności opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a w przypadku zagrożenia niepełnosprawnością zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty wraz z określeniem schorzenia zgodnie z ICD-10 (ICD-11). Należy zapoznać się z regulaminem http://ppptarnow.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin-Za-zyciem-na-lata-2022-2026.pdf

Obecnie w programie bierze udział 92 dzieci i ich rodzin. W zależności od potrzeb zapewniamy dzieciom do 5 godzin w tygodniu dodatkowych zajęć z psychologami, pedagogami specjalnymi, neurologopedami, fizjoterapeutami i rehabilitantami. Pośród kadry można znaleźć oligo-, tyflo- i surdopedagogów, a także neurologopedów klinicznych, balbutologa, dogoterapeutę, specjalistów w zakresie masażu klasycznego, punktowego, NDT Bobath.

Uzgadniamy z rodzicami rodzaje i terminy zajęć. Sukcesywnie wzbogacamy także zaplecze pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnych form terapii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.