Informacja w sprawie orzeczeń dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 80/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2022 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie została wskazana jako poradnia, w której będzie działał zespół orzekający właściwy w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla rejonu: Miasto Tarnów.

W związku z powyższym z dniem 1 stycznia 2023 r. nasza poradnia nie będzie już wydawała orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z rejonu powiatu dąbrowskiego.

Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-80-22-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-grudnia-2022-r-w-sprawie-wskazania-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-ktorych-beda-dzialaly-zespoly-wydajace-orzeczenia-i-opinie-dl/