Ogłoszenie – praca za stanowisku psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 zatrudni nauczyciela:

stanowisko:    psycholog

placówka:       poradnia publiczna

wymiar:           etat (pensum 20 godz./tyg.)

zatrudnienie: zastępstwo

Wymagane kwalifikacje: zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 z późn. zm.)

Atutem będą podsiadane dodatkowe kwalifikacje ( np. w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, spektrum autyzmu, neuroterapii) oraz certyfikaty uprawniające do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi, w szczególności SB5.

Wymagane dokumenty:

  1. CV.
  2. List motywacyjny.
  3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje.

Dokumenty należy składać:

1)   bezpośrednio w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3, lub

2)   przesłać za pośrednictwem poczty  na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3,  33-100 Tarnów,

lub

3)   przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP. Adres skrytki ePUAP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie: /ppptarnow/SkrytkaESP

w terminie do 30.01.2023 r. do godz. 15.00.

Kontakt Sekretariat tel. 14 655 99 95