Wizyta studyjna tarnowskich żaków w Poradni

We wtorek, 22 listopada 2022 r. w naszej poradni odbyła się wizyta studyjna, podczas której gościliśmy studentów kierunków pedagogika specjalna i psychologia
z Akademii Nauk Stosowanych Tarnowskiej Szkoły Wyższej.

Specjalnie dla odwiedzających nas przyszłych pedagogów została przygotowana prezentacja multimedialna, a Dyrektor mgr Renata Mielak oraz Wicedyrektor mgr Ewa Faliszek-Podgórska wprowadziły słuchaczy w tajniki pracy naszej placówki. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie wczesnego wspomagania rozwoju, którego dobroczynne rezultaty doceniamy i wykorzystujemy w naszej poradni na co dzień.

Studenci okazali się bardzo zaangażowaną grupą, a dyskusje w trakcie i po spotkaniu wzbogaciły ich wiedzę o pracy z dziećmi i uczniami o szczególnych potrzebach oraz podkreśliły wagę współpracy pomiędzy przedszkolami, szkołami, rodzicami a poradnią.

 

Zachęcamy do objerzenia galerii zdjęć.