Ogólnopolski Tydzień Kariery – podsumowanie

W ramach zakończonego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku odbywał się pod hasłem  „Złap stery do swojej kariery”, doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie włączyli się w szereg działań mających na celu  promowanie wśród młodzieży idei świadomego planowania własnej kariery zawodowej.

Podczas warsztatów, prowadzonych przez Panią mgr Darię Tyro i Panią mgr Wiolettę Rymanowską, uczniowie tarnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli poszerzyć swoją wiedzę m.in. o tym, jak ważne jest, by zdać sobie sprawę ze swoich predyspozycji, wybrać właściwą drogę kształcenia, a wreszcie mieć pomysł na swoją przyszłość. W warsztatach udział wzięło ponad 200 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa Nr 15, Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych oraz XVI Liceum Ogólnokształcące. Paniom doradcom zawodowym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie ciekawych pomocy dydaktycznych.

Zachęcamy do obejrzenia galerii.