Jak odrabiać pracę domową?

Odrabianie pracy domowej, to częsty problem i dla rodziców i dla uczniów. Co prawda nie ma recepty, jak sprawić, by proces ten przebiegał bez przeszkód, ale warto zastosować kilka z poniższych wskazówek. Propozycje zawarte w przedstawionym regulaminie można wykorzystać podczas wykonywania prac domowych przez ucznia. Mogą  one być pomocne zarówno samym dzieciom i młodzieży, jak i ich rodzicom.

 

REGULAMIN PRACY DOMOWEJ

(zaczerpnięty z pozycji „Praca domowa ucznia szkoły podstawowej” Jana Zborowskiego)

 1. Odrabiaj zadane w szkole prace zawsze w tym samym czasie, najlepiej między 16–20 lub – gdy masz naukę po południu – w godz. 9–12.
 2. Odrabiaj lekcje w tym dniu, w którym zostały zadane.
 3. Rozłóż równomiernie pracę na poszczególne dni tygodnia.
 4. W każdym dniu wykonaj najpierw zadania bieżące (z dnia na dzień); po ich ukończeniu przystępuj do odrabiania zadań okresowych (lektura dodatkowa, powtórki, obserwacje, referaty itp.).
 5. Przed pracą przewietrz pokój, przygotuj stół, umyj ręce, przejrzyj rozkład lekcji oraz przygotuj potrzebne do pracy podręczniki, zeszyty i przybory do pisania.
 6. Po zapoznaniu z całością pracy ułóż jej plan, a więc:

  a) ustal kolejność wykonania zadań; zaczynaj od zadania najtrudniejszego
  i przestrzegaj, aby po zajęciach trudnych następowały łatwiejsze; przy ustalaniu kolejności unikaj sąsiedztwa przedmiotów i tematów podobnych;

  b) ustal w przybliżeniu rozmiary wypracowań pisemnych i czas na przygotowanie poszczególnych zadań;

  c) zaplanuj krótkie przerwy wypoczynkowe między poszczególnymi zadaniami (około 10 min. na każdą godzinę pracy), ale staraj się nie przerywać pracy w toku przygotowywania jednego zadania.

 7. Pracuj równomiernie, bez pośpiechu i starannie.
 8. Wszystkie prace wykonuj samodzielnie zanim zwrócisz się do kogoś o pomoc lub odłożysz niedokończone zadanie, staraj się sam pokonać trudności, chociażby przyszło Ci się poważnie wysilić.
 9. Skontroluj sam każdą przygotowaną pracę, zarówno pisemną, jak i ustną; popraw wypracowania pisemne oraz powtórz ustnie, najlepiej półgłosem, czego się nauczyłeś.
 10. Wykonuj w każdym dniu regularnie i systematycznie zaplanowaną cząstkę zadań okresowych, nie odkładaj pracy, bo nagromadzisz jej tyle, że nie zdołasz wszystkiego w wyznaczonym terminie wykonać.
 11. Po ukończeniu pracy przygotuj potrzebne Ci na następny dzień do lekcji książki, zeszyty i przybory.
 12. Książki i wszystkie przybory szkolne przechowuj zawsze starannie w tym samym miejscu na półce lub w szafce znajdującej się w pobliżu stołu, przy którym pracujesz.

 

 

Opracowała: dr Ewa Cieplińska, pedagog, neurologopeda