Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

Zespół psychologów i pedagogów poradni opracował gotowe scenariusze lekcji wychowawczych dla dzieci z klas 1-4 oraz 5-8 szkół podstawowych, z których mogą skorzystać nauczyciele tarnowskich placówek.

 

Przed przystąpieniem do realizacji scenariusza prosimy o przeczytanie wstępu.

Scenariusze lekcji do pobrania:

 

Scenariusz lekcji – dzieci młodsze:

 1. Wstęp
 2. Scenariusz lekcji – dzieci młodsze
 3. Karta pracy nr 1 – Emocje w sercu
 4. Karta pracy nr 2 – Moja sieć wsparcia
 5. Karta pracy nr 3 – Gołąbek

 

Scenariusz lekcji – dzieci starsze:

 1. Wstęp
 2. Scenariusz lekcji – dzieci starsze
 3. Karta pracy nr 1 – Moje myśli i uczucia
 4. Karta pracy nr 2 – Moja sieć wsparcia
 5. Załącznik nr 1 – Kalejdoskop
 6. Załącznik nr 2 – Jak możemy radzić sobie z lękiem wywołanym wojną w Ukrainie
 7. Załącznik nr 3 – Koło wpływu

 

Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie.