Zapowiedź kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2022-2026

W dniu 4 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja dotyczyła realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026, w tym wysokości środków finansowych, które rząd przeznaczy na ten cel, a także informacji o uruchomieniu nowych działań w jego ramach.

Szczegóły w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-dotyczaca-programu-za-zyciem-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

https://www.gov.pl/web/rodzina/za-zyciem-prawie-6-mld-zl-na-realizacje-programu-w-najblizszych-latach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w trakcie pierwszej edycji programu w latach 2017-2021 pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) na terenie miasta Tarnowa. Będziemy informować Państwa o dalszych losach programu niezwłocznie po otrzymaniu bliższych informacji ze strony resortów odpowiedzialnych za jego realizację.

Dyrekcja

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Tarnowie