Inspiratorium dla nauczycieli pt. Nauk@ powrotu Cześć 2. Powrót do relacji nauczyciel-uczeń

Logotyp poradni

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie

zaprasza pedagogów i nauczycieli tarnowskich szkół podstawowych

i ponadpodstawowych na spotkanie

w ramach sieci współpracy i doskonalenia w cyklu:

Inspiratorium dla nauczycieli pt.

Nauk@ powrotu

Cześć 2. Powrót do relacji

nauczyciel-uczeń

Spotkanie odbędzie się:

 2 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 – dla pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych

3 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 – dla pedagogów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych

w budynku poradni, ul Chyszowska 3, p.115, I piętro

Spotkanie poprowadzą:

mgr Ewa Faliszek-Podgórska, psycholog, wicedyrektor Poradni

mgr Agnieszka Strzesak, psycholog

mgr Daria Tyro, pedagog

mgr Anna Urbańska-Galas, pedagog

Osoby chętne mogą się zapisać w sekretariacie poradni – nr tel. 14 655 99 95

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną zastrzegamy sobie prawo do zmiany formy lub terminu spotkań, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.

Zapraszamy!