Kampania „Biała Wstążka” [2021 r.]

Już po raz kolejny Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włącza się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Tegoroczna, tarnowska Kampania będzie odbywać się w dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. pod hasłem „Przerywam milczenie i walczę o siebie.” Akcja ma na celu zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na zjawisko przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie mu. Ambasadorką Kampanii jest Pani Anna Dudek, która doświadczyła przemocy, a po ponad 30 latach zdecydowała się ją ujawnić.

 

Grafika informacyjna Biała Wstążka 2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do poradni, gdzie nasi specjaliści udzielą porad rodzicom, wychowawcom, nauczycielom i pełnoletnim uczniom z zakresu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej, konfliktów między rodzeństwem, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, zachowań autoagresywnych czy cyberprzemocy oraz przeprowadzą warsztaty psychoedukacyjne.

 

Harmonogram działań Poradni

termin godziny działania kontakt realizatorzy
29.11.2021 14.00-15.00

 

14.00-15.00

dyżur telefoniczny

 

wizyty stacjonarne po wcześniejszym umówieniu, PPP ul. Chyszowska 3

zadzwoń:

14 655 99 95

psycholodzy

pedagodzy

30.11.2021 14.00-15.00

14.00-15.00

dyżur telefoniczny

wizyty stacjonarne po wcześniejszym umówieniu, PPP ul. Chyszowska 3

zadzwoń:

14 655 99 95

psycholodzy

pedagodzy

 

01.12.2021

08.00-10.00

 

10.00-12.00

 

14.00-15.00

 

14.00-15.00

warsztaty „Reaguj na przemoc” – dla uczniów V LO

 

warsztaty „Reaguj na przemoc” – dla uczniów XXI LO

 

dyżur telefoniczny

wizyty stacjonarne po wcześniejszym umówieniu, PPP ul. Chyszowska 3

wg ustalonego grafiku

wg ustalonego grafiku

 

 

zadzwoń:

14 655 99 95

psycholodzy

 

pedagodzy

 

02.12.2021  

14.00-15.00

 

14.00-15.00

 

14.00-16.00

 

dyżur telefoniczny

 

wizyty stacjonarne po wcześniejszym umówieniu, PPP ul. Chyszowska 3

 

warsztaty „Reaguj na przemoc” – dla uczniów XIV LO ZSOiT

zadzwoń:

14 655 99 95

 

  

wg ustalonego grafiku

psycholodzy

 

pedagodzy

03.12.2021 14.00-15.00

 

14.00-15.00

dyżur telefoniczny

 

wizyty stacjonarne po wcześniejszym umówieniu, PPP ul. Chyszowska 3

zadzwoń:

14 655 99 95

psycholodzy

pedagodzy

Poczytalnia tekstów dotyczących zagadnień przemocy na stronie:

http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/

 

Szczegółowy program obchodów w mieście Tarnowie dostępny pod poniższym linkiem:

www.mops.tarnow.pl Program Kampanii Biała Wstążka 2021