Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 18-24 października 2021 odbywa się 13. edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Małopolsce.

OTK to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. W tym roku hasłem OTK jest „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.

Doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie co roku aktywnie włączają się w działania w ramach OTK prowadząc m.in. spotkania i warsztaty z młodzieżą, udzielając porad zawodowych, współpracując z instytucjami, biorąc udział spotkaniach promujących wydarzenie. Podczas tegorocznego OTK doradcy zawodowi zaplanowali warsztaty z uczniami o charakterze doradczym z elementami: rozwijania kreatywności, identyfikacji mocnych stron i kompetencji, poszerzenia wiedzy o czynnikach mających wpływ na karierę oraz zastosowania kompetencji miękkich z wykorzystaniem gry „Chłopska Szkoła Biznesu”. Zajęcia odbywają się na terenie poradni i szkół.