Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania

foto: www.medme.pl 

 

22 października obchodzony jest  Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania.

Dzień ten ustanowiony został w 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie. Jest ono statystycznie najczęściej występującym i jednym z bardziej przykrych zaburzeń mowy. Wyraźna jest przewaga jąkających się osób płci męskiej do żeńskiej w proporcji 10:1. Z przypadłością tą zmaga się ponad 60 milionów osób na świecie.

Niepłynność mowy powstaje zwykle w okresie między 4 a 8 r.ż. i zaczyna się od niewinnie wyglądających zacięć, powtórzeń sylab i przeciągania dźwięków.

W późniejszym czasie występują też nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych.

Jąkanie utrudnia komunikację w grupie społecznej i może powodować wtórnie zaburzenia emocjonalno-społeczne. Wiele jąkających się osób spotyka na co dzień brak akceptacji ze strony otoczenia, co staje się powodem ich wyobcowania, zamknięcia, a czasem depresji.

 

Nie jest jednak znana dokładna przyczyna jąkania.

 

W przypadku leczenia nie można  mówić o jednej i niezawodnej metodzie terapeutycznej. Różne metody cechują się różnym stopniem skuteczności i trwałości, a o wyborze metody powinien decydować logopeda albo logopeda we współpracy z psychologiem. Nieoceniona jest pomoc rodziców wobec dziecka z takim problemem.

Pamiętajmy! Jąkanie można i trzeba korygować!   Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większe szanse na pozytywne efekty w postaci płynnej mowy.

W tutejszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Chyszowskiej 3, oferujemy fachową pomoc zarówno dzieciom i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy, jak i rodzicom/opiekunom oraz nauczycielom, którzy mogą otrzymać wskazówki  z zakresu profilaktyki jąkania. W naszej poradni odbywa się także terapia niepłynności  mówienia dla dzieci i młodzieży.

Zapraszamy!