Od izolacji do integracji, czyli konferencja dla pedagogów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wraz Urzędem Miasta Tarnowa,
Fundacją Alegoria oraz Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno-Terapeutyczną
w Tarnowie zaprasza do udziału w konferencji „dezINTEGRACJA, czyli jak
budować relacje w nowej rzeczywistości?”

konferencja od izolacji do integracji

Prelegenci podejmą próbę odpowiedzi na pytania: Jak zmiany, których
doświadczamy jako społeczeństwo, warunkują zachowanie dzieci i młodzieży?
Jakie doświadczenia są udziałem młodych, którzy uczęszczają do tarnowskich
szkół? Co w tej sytuacji może zrobić nauczyciel, dyrektor czy rodzic?

Konferencja odbędzie się 28 września 2021 r. w auli Zespołu Szkół Muzycznych
im I. J. Paderewskiego w Tarnowie. Początek o godzinie 9.00.

Zapisy poprzez stronę internetową: link do zapisów

Program konferencji dostępny jest pod tym linkiem