Kreatywna Akademia Letnia 2021 zakończona!

Dobiegła końca druga edycja Kreatywnej Akademii Letniej. W zajęciach warsztatowych wzięło udział aż 64 uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta Tarnowa.

W ramach zajęć nauczyciele poradni przeprowadzili szereg zajęć integracyjnych, rozwijających zdolność twórczego i logicznego myślenia, usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności manualne i plastyczne. Podczas zajęć uczestnicy mieli także okazję utrwalić umiejętność współpracy w grupie, a także rozwijać kompetencje emocjonalne i społeczne. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu, ciekawe prace plastyczne, a także gra terenowa. Na zakończenie Kreatywnej Akademii każdy uczestnik otrzymał dyplom.

Serdecznie dziękujemy Cukierni Fantazja-Mikado za ufundowanie drożdżówek, które nasze dzieciaki ze smakiem zjadały na drugie śniadanie.

Kolejne zajęcia w ramach Kreatywnej Akademii podczas ferii zimowych, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.