Orzekamy dzieci i młodzież niewidomą i słabowidzącą z powiatu dąbrowskiego

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 lipca 2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 została wskazana jako właściwa w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej

z rejonów: Miasto Tarnów i powiat dąbrowski.

 

Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wskazania-poradni-psychologiczno-pedagogicznych/