Wysoko Wrażliwy – WWO

W naszym społeczeństwie, gdzie świat pędzi, stawia mnóstwo wymagań, gdzie bodziec goni bodziec, są osoby, które wyróżniają się swoją Wysoką Wrażliwością. Możemy ich spotkać wszędzie, bo zajmują najróżniejsze stanowiska, niekiedy mamy to szczęście, że są częścią naszych rodzin – partnerami, dziećmi czy przyjaciółmi. Dlaczego szczęście? Bo dzięki nim możemy odkryć coś, co naprawdę umyka w chaosie codzienności.

Kim są wysoko wrażliwe osoby?

Czym się wyróżniają?

Czego potrzebują?

Dlaczego często próbuje się tłamsić ich cechy, nie wykorzystując potencjału?

Pojęcie „Wysokiej Wrażliwości” zostało wprowadzone przez dr Elaine Aron dla opisania wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Cecha ta jest składową temperamentu i wyróżnia osoby w odbiorze i przetwarzaniu bodźców. Jest dziedziczona.

Wysoko wrażliwe osoby to ludzie, którzy silniej odbierają bodźce, jednak bardzo często myśląc o nich mamy przed oczami stereotypowo: nadwrażliwość, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych ze stresem, skłonnością do zranień psychicznych. Oczywiście wysoka wrażliwość łączy się z tendencją do odczuwania silniejszych emocji, ale pociąga za sobą także wiele dobrego. Osoby takie mają bowiem większą świadomość, często wyróżnia je empatia, sumienność, uważność. Intensywność przeżywania prowadzi do rozwagi i skłonności do rozbudowanych przemyśleń, często o bardzo głębokim charakterze, dotyczącym każdego aspektu rzeczywistości. Wysoko Wrażliwi efektywniej niż przeciętni ludzie wykorzystują własne doświadczenia. Mają niebywałą intuicję, często bezbłędnie odczytują intencje innych osób po tonie głosu, sposobie poruszania się i innych sygnałach, na które zwykli ludzie nie zwracają większej uwagi. Wysoka empatia pozwala na dostosowanie się do środowiska. Ludzi o wysokiej wrażliwości cechuje także kreatywność, poszukiwanie nowych rozwiązań, innowacyjność.

 

Koszty bycia WWO

Osoby te chłoną jak gąbka nastroje ludzi dookoła, dlatego muszą nauczyć się oddzielać je od własnych i zrozumieć, że choć łatwo je rozpoznają nie zawsze związane są z nimi bezpośrednio. Im wcześniej to się stanie, tym lepiej. Bardzo ważne, aby środowisko, w którym przebywają było wartościowe i budujące.

WWO silniej przeżywają wydarzenia dnia codziennego, przez co szybciej dochodzi do przestymulowania, stąd ważna jest umiejętność zadbania o wyciszenie i znalezienie takiej przestrzeni, aktywności, gdzie będą mogli się zregenerować.

Wolniej przyzwyczajają się do zmian otoczenia, ludzi, co wynika z potrzeby przyjrzenia się, wnikliwego przeanalizowania.

Jeśli jestem rodzicem wysoko wrażliwego dziecka.

Pamiętaj! Wysoka wrażliwość jest darem, a my jako rodzice powinniśmy ten dar pielęgnować, starając się stwarzać optymalne warunki, które zapewnią naszym dzieciom możliwość wykorzystania potencjału oraz regeneracji, której potrzebują w większym zakresie

Niestety często spotykamy się ze stwierdzeniami i przekonaniem, że jest to coś co przeszkadza w życiu, coś z czym należy walczyć „…jak on/ona sobie poradzi?”, „świat jest taki okrutny”, „powinien/powinna być twarda”.

 

Pamiętajmy, Wysoka Wrażliwość nie jest słabością, jest cechą, której nie da się wymazać, jest intensywniejszym przeżywaniem, które przekłada się często na głębsze relacje, kreatywność i przemyślane działania. Mając tę wiedzę, uczmy i pokazujmy naszym dzieciom, jak wykorzystywać potencjał, który posiadają.

 

Źródło:

Eleine N. Aron „Wysoko Wrażliwi – jak funkcjonować w świcie, który nas przytłacza”, Wyd. Feeria, 2017

 

                                                opracowanie: Daria Tyro, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

 

 

Bardzo zależy nam na zmianie spojrzenia na Wysoką Wrażliwość, docenienia jej i traktowania jako daru. Bo im wcześniej młodzi ludzie nauczą się korzystać ze swojej „super mocy”, tym lepiej dla nich i nas wszystkich. Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w naszym kraju, jeszcze w tym roku szkolnym chcemy zorganizować warsztaty dla Wysoko Wyjątkowych, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Śledźcie naszą stronę internetową.

Zespół Pedagogów PPP