Samoświadomość – ćwiczenia dla starszych dzieci szkolnych

Samoświadomość to wiedza o samym sobie, znajomość rozumienia swoich emocji, odczuć w ciele, wartości oraz poglądów. Można ją nabyć dzięki uważanej obserwacji i analizie samego siebie. Jakie korzyści mamy z samoświadomości? Między innymi lepiej rozumiemy swoje myśli i zachowania, nabywamy umiejętność obserwacji samego siebie, budujemy bardziej świadome relacje oraz łatwiej zauważamy i rozumiemy swoje emocje.

Samoświadomość, jak każda inna aktywność mentalna, wymaga od naszego organizmu odpowiednich pokładów energii. Gdy nasz mózg jest zmęczony, bądź przeładowany informacjami, wybieramy najszybciej dostępne i często automatyczne rozwiązania, które nie zawsze są zgodne z naszymi oczekiwaniami.  Nie poświęcamy wtedy uwagi na dokładny ogląd naszych myśli czy emocji, głównym celem naszego umysłu jest osiągniecie „świętego spokoju”. Może dorowadzić to do mylnych wniosków, niezadowolenia z siebie czy innych nieprzyjemnych stanów. Świadomej autoanalizie nie sprzyja wiele czynników między innymi: nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych, nieodpowiednia ilość snu, niezdrowa dieta, toksyczne relacje, używki. Z tego względu ważna jest regeneracja naszego ciała i umysłu oraz dbałość o higienę. Ważne, by zauważać swoje emocji, myśli i zachowania – pamiętaj jeżeli coś się dzieje w Tobie, jest to ważne i warto się tym zaopiekować.

Jak zadbać o samoświadomość?

Istnieje kilka sposobów, które można wykorzystać w celu pogłębienia samoświadomości:

– prowadzenie dziennika (cel – zapisywanie swoich myśli, emocji, wydarzeń i wspomnień),

– praca ze swoim ciałem np. poprzez trening oddechowy, rozciąganie (cel – obserwacja odczuć płynących ze swojego ciała),

– stosowanie techniki mindfulness (cel – analiza swojego obecnego stanu),

– czytanie wartościowych książek oraz branie udziału w szkoleniach, konferencjach i warsztatach (cel – pogłębianie wiedzy oraz poszukiwanie inspiracji do własnego rozwoju),

– znalezienie czasu tylko dla siebie, ograniczając wszelkie dystraktory.

Pamiętaj!

W świadomym działaniu nie chodzi o to, aby analizować szczegółowo każdy swój krok – mózg czułby się wtedy bardzo przeciążony. Mogłoby to prowadzić do smutku, stresu i lęku oraz negatywnych myśli. Nie można zapominać, że nieświadomość także odgrywa znaczącą role w naszym życiu. Warto zdać sobie z tego sprawę i zaakceptować fakt, ze nie jesteśmy w stanie kontrolować każdej sekundy swojego życia.

Ćwiczenia do pobrania: Samoświadomość – ćwiczenia dla starszych dzieci szkolnych J.Trojak