Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki w okresie ferii zimowych umożliwiamy skorzystanie z dodatkowego wsparcia dzieci i młodzieży w formie konsultacji telefonicznych.

Z takiej pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych z rejonu naszego działania tj. Miasta Tarnowa od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00-14.00.

Prosimy o kontakt z sekretariatem

tel. (14) 655 99 95

który zarejestruje zgłoszenie, a wybrany specjalista podejmie rozmowę w godzinach wyznaczonego dyżuru.