Zakończenie Kampanii „Biała Wstążka”

Dobiegła końca tegoroczna Kampania „Biała Wstążka”, która odbyła się pod hasłem „Przemoc w rodzinie – Kto Ci może pomóc?”.

Kampania miała na celu przede wszystkim zaznajomić mieszkańców Tarnowa z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przedstawić ofertę placówek pomocowych, predysponowanych do świadczenia pomocy osobom uwikłanym w przemoc.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna brała czynny udział w kampanii. Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi naszego pracownika Pani psycholog Iwony Mielec, członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy tarnowskim MOPS.

Link

https://www.youtube.com/watch?v=Cr3uW1pgVvw