Komunikat na czas zawieszenia zajęć w szkołach

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  funkcjonuje w trybie pracy stacjonarnej z możliwością realizacji niektórych czynności w formie zdalnej na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. (link do pobrania)

Specjalista, prowadzący dziecko uzgodni z Państwem indywidualnizakres możliwy do zrealizowania w formie zdalnej. Zainteresowani taką formą zajęć mogą kontaktować się ze specjalistami ze pośrednictwem Sekretariatu Poradni:

nr tel. (14) 655 99 95

Sekretariat czynny: pon. 7.30-18.00, wt.-pt. 7.30-16.30

Wejście na teren Poradni wymaga dostosowania się do rygoru sanitarnego.

Renata Mielak

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie