Mity na temat przemocy

Mity na temat przemocy to utarte przekonania, powtarzane bezmyślnie stereotypy i powiedzenia, które pokazują fałszywy obraz przemocy. Dlaczego są niebezpieczne? Ponieważ usprawiedliwiają stosowanie przemocy, przez co jest ona ukrywana, bagatelizowana, dają sprawcy poczucie bezkarności, zmuszają ofiarę do milczenia, niereagowania, nieposzukiwania pomocy. Z tego względu warto wiedzieć co jest mitem, aby nie dać oszukać się fałszywym przekonaniom, które odbierają chęć do walki o zatrzymanie przemocy.

Wybrane przykłady mitów na temat przemocy:

Przemoc dotyczy jedynie rodzin z marginesu, patologicznych, biednych. NIEPRAWDA!

FAKT: Przemoc zdarza się we wszystkich rodzinach. W tzw. „ porządnych” rodzinach, ludzie wykształceni, dobrze zarabiający również potrafią krzywdzić, a osoby doświadczające przemocy – wszystkie, bez względu na swój status – cierpią podobnie.

Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nikt nie powinien się wtrącać. NIEPRAWDA!

FAKT: Przemoc wobec osób bliskich jest przestępstwem podlegającym karze. Każdy ma prawo, a nawet OBOWIĄZEK reagować na przestępstwo. Poza tym przemoc niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, lecz także innych członków rodziny będących jej świadkami, np. dzieci. Przemoc domowa nie może być tajemnicą. Należy chronić siebie i innych przed przemocą oraz pamiętać o tym, że za przemoc zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca niezależnie co zrobiła ofiara.

Sprawcy przemocy są agresywni w stosunku do wszystkich ludzi. NIEPRAWDA!

FAKT: Sprawcy przemocy często potrafią się kontrolować, ubierać „maski”. Umieją dostosować swoje zachowanie do różnych osób i sytuacji, przez co mogą nie budzić podejrzeń.

Sprawcy przemocy są chorzy psychicznie. NIEPRAWDA!

FAKT: Przemoc jest dążeniem do przejęcia kontroli nad osobą. Nie ma ścisłego związku między przemocą a chorobą psychiczną.

Przemoc w rodzinie to głównie przemoc fizyczna. NIEPRAWDA!

FAKT: Przemoc ma różne oblicza: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, w tym zaniedbanie. Najczęstszą formą przemocy w rodzinie jest jednak przemoc psychiczna. Trudno jest ją udowodnić, gdyż nie zostawia śladów na ciele a ślady na psychice, które są często bardziej bolesne niż uderzenie.

 

Opracowała: Karolina Zając-Feledyn, psycholog

Źródło: www.niebieskalinia.info, Michalska, K., Jaszczak-Kuźmińska D. „Przemoc w rodzinie”