Komunikat na czas zawieszenia zajęć w szkołach

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną, w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. funkcjonuje w trybie pracy stacjonarnej z możliwością realizacji niektórych czynności w formie zdalnej na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. (link do pobrania -> Wniosek o zajęcia zdalne)

Specjalista, prowadzący dziecko uzgodni z Państwem indywidualnie zakres możliwy do zrealizowania w formie zdalnej.

Kontakt tel. (14) 655 99 95

Sekretariat czynny: pon. 7:30-18:00,
wt.-pt. 7:30-16:30

 

Wejście na teren Poradni wymaga dostosowania się do rygoru sanitarnego.

Renata Mielak

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie