Komunikat na czas zawieszenia zajęć w szkołach

Szanowni Państwo, W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trakcie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w okresie od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.  funkcjonuje w trybie pracy stacjonarnej z możliwością realizacji niektórych czynności w formie zdalnej na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. (link do pobrania) Specjalista, prowadzący … Czytaj dalej Komunikat na czas zawieszenia zajęć w szkołach

Wpływ rodziców na zachowanie oraz emocjonalne funkcjonowanie dzieci

Rodzic, który zmaga się z różnego rodzaju własnymi problemami, szczególnie w sytuacji braku wsparcia dla siebie, może wywierać ogromny wpływ na dziecko, całą swoją postawą i zachowaniem. Zajmując się stanem emocjonalnym dziecka, należy również, a może przede wszystkim zapytać o stan emocjonalny rodzica. „Podobnie jak na drzewo wpływa jakość powietrza, wody i gleby w jego … Czytaj dalej Wpływ rodziców na zachowanie oraz emocjonalne funkcjonowanie dzieci

Mity na temat przemocy

Mity na temat przemocy to utarte przekonania, powtarzane bezmyślnie stereotypy i powiedzenia, które pokazują fałszywy obraz przemocy. Dlaczego są niebezpieczne? Ponieważ usprawiedliwiają stosowanie przemocy, przez co jest ona ukrywana, bagatelizowana, dają sprawcy poczucie bezkarności, zmuszają ofiarę do milczenia, niereagowania, nieposzukiwania pomocy. Z tego względu warto wiedzieć co jest mitem, aby nie dać oszukać się fałszywym … Czytaj dalej Mity na temat przemocy

Kiedy problemem rodzica staje się przemoc…

Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje stabilnego i przewidywalnego środowiska, które jest w stanie zaspokoić jego potrzeby. Pragnie mieć rodziców, którzy są dla niego oparciem i dają mu poczucie bezpieczeństwa.   Przemoc w rodzinie jest terminem pojemnym. Określana jest jako zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, które skierowane jest przeciwko członkowi rodziny. Narusza ono jego … Czytaj dalej Kiedy problemem rodzica staje się przemoc…

Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicem

Istotne warunki i przebieg rozmowy. Odpowiednie miejsce, czas i klimat rozmowy z dzieckiem (zamknięte pomieszczenie, przyjazne dla dziecka, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał; ważne, by dziecko miało tyle czasu ile dziecko potrzebuje by powiedzieć o swoim problemie; należy zadbać o stworzenie przyjaznej atmosfery, mówić językiem dostosowanym do wieku dziecka).. Jeśli dziecko samo wybrało cię na … Czytaj dalej Rozmowa z dzieckiem krzywdzonym i jego rodzicem

Czym jest przemoc?

Przemoc to celowe użycie siły fizycznej albo władzy przeciwko drugiemu człowiekowi lub grupie ludzi, prowadzące lub stwarzające ryzyko uszkodzenia ciała, śmierci, krzywdy psychicznej. Przemoc w rodzinie to każdorazowe działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny, bądź poważnie szkodzą jego osobowości. (Browne … Czytaj dalej Czym jest przemoc?

„Wychowanie przez czytanie”

„Książka nie przeczytana w dzieciństwie jest bezpowrotnie stracona jako bardzo istotny czynnik rozwoju uczuć, wyobraźni, intelektu i moralności.” H. Skrobiszewska Rodzice są pierwszymi osobami wprowadzającymi dziecko w świat wartości moralnych, a „wychowanie przez czytanie” jest jedną z najbardziej dostępnych form realizacji tego przesłania. Rozwój uczuć, intelektu, wyobraźni czy moralności, to ważny element w wychowaniu dziecka. … Czytaj dalej „Wychowanie przez czytanie”

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach 23-27 listopada 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie włączy się w Kampanię „Biała Wstążka”, organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy w rodzinie i przeciwdziałanie mu. W trakcie trwania kampanii, codziennie na stronie internetowej i FB Poradni będą ukazywać się artykuły przygotowane przez … Czytaj dalej Kampania „Biała Wstążka”

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci doświadczonych migracją

Zapraszamy rodziców dzieci powracających z zagranicy do udziału w grupie wsparcia, działającej w naszej Poradni. Obecnie stan epidemii nie pozwala na zorganizowanie spotkań w formie bezpośredniej, dlatego też uruchamiamy dla Państwa specjalny dyżur telefoniczny   w  dniu 20.11.2020 r. (piątek) w godz.14:00-16:00 pod numerem tel. (14) 655 99 95. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie, zamierzamy wznowić spotkania grupy wsparcia w … Czytaj dalej Grupa wsparcia dla rodziców dzieci doświadczonych migracją