Orzekamy dzieci i młodzież z powiatu dąbrowskiego

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 została wskazana jako właściwa w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z rejonów: Miasto Tarnów i powiat dąbrowski.

Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/09/zarzadzenie-mko-23-20-w-sprawie-wskazania-poradni.pdf