Procedury bezpieczeństwa dla Klientów Poradni

Procedury bezpieczeństwa dla Klientów Poradni

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad:

Zasady realizacji wizyt diagnostycznych w Poradni:

 1. Zgłaszające się na wizytę dziecko wraz z opiekunem powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Występujące objawy chorobowe są absolutnym wskazaniem do pozostania w domu.
 2. Należy mieć umówioną i potwierdzoną telefonicznie wizytę. Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniej ustalanego terminu badania.
 3. Należy zgłosić się z dzieckiem o omówionej godzinie przy Wejściu nr 1 lub nr 2 (numer wejścia diagnosta określi już w trakcie rozmowy telefonicznej ustalając termin wizyty) i przy tym konkretnym wejściu będzie na Państwa oczekiwał.
 4. Z dzieckiem może wejść tylko jeden opiekun.
 5. Przy wejściu obowiązkowo należy wypełnić Ankietę epidemiologiczną. Odmowa wypełnienia spowoduje niemożność zrealizowania wizyty. Ankieta dotyczy danych Dziecka i Rodzica. Ze wzorem Ankiety można się zapoznać na naszej stronie internetowej ppptarnow.pl
 6. By przebywać w budynku Poradni, należy zastosować środki ostrożności:

dezynfekować ręce, korzystając  z dozowników z płynem odkażającym,

– nosić maseczkę ochronną (własną) – zwolnione są dzieci do 4. roku życia,

– dokonać pomiaru temperatury (temperatura prawidłowa do 37,50 C),

– zachować odstęp od innych osób min. 2 metry,

– dziecko przynosi na badanie własne przybory do pisania i rysowania,

– stosować się do zaleceń pracowników Poradni.

 

 1. Jeżeli dziecko/rodzic w trakcie pobytu w Poradni manifestuje lub przejawia objawy choroby, wówczas wizyta zostaje natychmiast przerwana, dziecko jest przekazywane rodzicowi, a specjalista wyznacza nowy termin wizyty.
 2. Informacja o zachorowaniu wśród podopiecznych lub pracowników podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Zasady składania wniosków o badanie, w tym do Zespołu Orzekającego:

Kompletne wnioski można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP (szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej),
 • przesyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • wrzucając do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do Poradni.

 

Zasady odbioru orzeczeń i opinii :

 1. Orzeczenia i opinie będą wydawane w punkcie wydań, zorganizowanym przy wejściu głównym do Poradni.
 2. Orzeczenia i opinie będą wydawane codziennie w godz. 08:30-09:30 oraz 15:00-16:00.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie: (14) 655 99 95

Sekretariat czynny w okresie roku szkolnego:

 poniedziałek od 7:30 do 18:00

wtorek – piątek od 7:30 do 16:30