Orzekamy dzieci i młodzież z powiatu dąbrowskiego

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 została wskazana jako właściwa w województwie małopolskim do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z rejonów: Miasto Tarnów i powiat dąbrowski. Zobacz: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/09/zarzadzenie-mko-23-20-w-sprawie-wskazania-poradni.pdf

Jak pokonać sytuacje trudne, czyli rzecz o kłamstwie w słusznej sprawie…

Dziecko chce, by je traktowano poważnie, żąda zaufania, wskazówki i rady. My odnosimy się do niego żartobliwie, podejrzewamy bezustannie, odpychamy niezrozumieniem, odmawiamy pomocy. J.Korczak Nikt z nas nie lubi być okłamywanym, a już najbardziej gdy sprawy dotyczą nas bezpośrednio. Czujemy się oszukani, poniżeni, nasze poczucie bezpieczeństwa w relacji z osobą, która nas okłamuje spada. I … Czytaj dalej

Rodzic głównym kreatorem samooceny dziecka

Większość rodziców chce, aby ich dziecko były pewne siebie, otwarte, świadome swoich zalet i możliwości. Jednakże wielu z nich zapomina, że to przez sposób, w jaki traktują swoje dziecko, wywierają ogromny wpływ na jego samoocenę i poczucie własnej wartości. Wysokie poczucie własnej wartości, to wiara w siebie, zaufanie do własnych umiejętności, radość odczuwana z efektów … Czytaj dalej

Witamy w nowym roku szkolnym!

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,  O rozpoczynjącym się roku szkolnym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest nowy, szczególnie pod względem przestrzegania określonych wymogów i zachowań. My, pracownicy Poradni staramy się podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Państwa dzieciom i uczniom. Poradnia już od 4 maja br. rozpoczęła funkcjonowanie stacjonarne w nowym reżimie sanitarnym, realizując wszystkie … Czytaj dalej

Procedury bezpieczeństwa dla Klientów Poradni

Procedury bezpieczeństwa dla Klientów Poradni Prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad   Zasady realizacji wizyt diagnostycznych w Poradni Zgłaszające się na wizytę dziecko wraz z opiekunem powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Występujące objawy chorobowe są absolutnym wskazaniem do pozostania w domu. Należy mieć umówioną i potwierdzoną telefonicznie wizytę. Poradnia nie przyjmuje … Czytaj dalej