Grupa wsparcia dla rodziców dzieci doświadczonych migracją

W ramach Wielokulturowego Międzynarodowego Dnia Dziecka, obchodzonego co roku w dnia 15-16 czerwca, organizowane są spotkania (np.) pikniki dla dzieci i ich rodzin, które zetknęły się z wielokulturowością. Coraz więcej dzieci i ich rodzin powraca z zagranicy, a także obcokrajowcy wybierają Polskę na miejsce pracy i życia. Rodzi to trudności z adaptacją do nowej rzeczywistości. W czasie spotkań organizowanych z ramach Wielokulturowego Międzynarodowego Dnia Dziecka uczestnicy mają możliwość wspólnej integracji oraz poznawania innych kultur.

Na terenie naszej poradni już w lutym 2020 r. utworzyliśmy grupę wsparcia dla rodziców i dzieci mających doświadczenie z migracją.

Bardzo ważną rolę w integracji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców odgrywa edukacja. Co dla szkoły oznacza obecność uczniów z różnych często odmiennych kultur i jakie są tego konsekwencje dla klasy i rówieśników? Z jakimi trudnościami musi się zmierzyć uczeń i jego rodzice z doświadczeniem migracyjnym, bądź o innym pochodzeniu narodowym i etnicznym? Na te i inne pytania próbujemy odpowiedzieć na naszej grupie wsparcia.

Uczniowie powracający z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub w znają go w stopniu niewystarczającym do kontynuacji nauki, mają możliwość skorzystania z naszej oferty (badanie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne; opinia, terapia).

Obecnie stan epidemii nie pozwala na zorganizowanie spotkań grupy wsparcia w formie bezpośredniej, dlatego też serdecznie zapraszamy rodziców do konsultacji telefonicznych z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Chyszowska 3 w Tarnowie (tel. 14 655 99 95).

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna tylko pozwoli, zamierzamy wznowić spotkania grupy wsparcia na terenie poradni już od września br.

Pozdrawiamy i do zobaczenia!

Organizatorzy grupy wsparcia

Maria Szajnowska – logopeda

Jessika Trojak – psycholog

Anna Urbańska-Galas – pedagog