Procedury bezpieczeństwa dla Klientów Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie wznawia działalność w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży w celu wydania orzeczeń i opinii.

Prosimy o bezwzględne przestrzegane poniższych zasad:

Zasady realizacji wizyt diagnostycznych w Poradni:

 1. Zgłaszające się na wizytę dziecko wraz z opiekunem powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Występujące objawy chorobowe są absolutnym wskazaniem do pozostania w domu.
 2. Należy mieć umówioną i potwierdzoną telefonicznie wizytę. Poradnia nie przyjmuje klientów bez wcześniej ustalanego terminu badania.
 3. Należy zgłosić się z dzieckiem o omówionej godzinie przy wejściu głównym do Poradni, gdzie będzie oczekiwał umówiony diagnosta.
 4. Z dzieckiem może wejść tylko jeden opiekun.
 5. Przy wejściu obowiązkowo należy wypełnić Ankietę epidemiologiczną. Odmowa wypełnienia spowoduje niemożność zrealizowania wizyty. Ankieta dotyczy danych Dziecka i Rodzica. Ze wzorem Ankiety można się zapoznać na naszej stronie internetowej ppptarnow.pl
 6. By przebywać w budynku Poradni, należy zastosować środki ostrożności:
 • dezynfekować ręce, korzystając  z dozowników z płynem odkażającym,
 • – nosić maseczkę ochronną (własną) – zwolnione są dzieci do 4.roku życia,
 • – nosić rękawiczki jednorazowe (własne),
 • – zachować odstęp od innych osób min. 2 metry,
 • – dziecko przynosi na badanie własne przybory do pisania i rysowania,
 • – stosować się do zaleceń pracowników Poradni.
 1. Jeżeli dziecko/rodzic w trakcie pobytu w Poradni manifestuje lub przejawia objawy choroby, wówczas wizyta zostaje natychmiast przerwana oraz zostaje wstrzymane przyjmowanie wszystkich klientów Poradni.
 2. O zaistniałej sytuacji Dyrektor Poradni niezwłocznie powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu na plac zabaw

Zasady składania wniosków o badanie, w tym do Zespołu Orzekającego:

Kompletne wnioski można składać w następujący sposób:

 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP (szczegółowe informacje są dostępne na naszej stronie internetowej),
 • przesyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • wrzucając do specjalnej skrzynki umieszczonej przy wejściu głównym do Poradni.

Zasady odbioru orzeczeń i opinii :

 1. Orzeczenia i opinie będą wydawane w punkcie wydań, zorganizowanym przy wejściu głównym do Poradni.
 2. Orzeczenia i opinie będą wydawane codziennie w godz. 8:30-09:30 oraz 15.00-16.00.

Szczegółowe informacje w Sekretariacie: (14) 655 99 95

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Rekomendujemy zapoznanie się z instrukcjami:

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/